“De macht die mijn multimiljonair buurman, die misschien ook mijn werkgever is, over mij heeft, is heel veel kleiner dan die van de laagste bureaucraat die de macht van de staat achter zich heeft en van wiens grillen het afhangt of en hoe mij toegestaan wordt om te werken of te leven. ”
Friedrich Hayek

Individu en Politiek

Door Sjef Roark

11 mei 2004

Ik heb zelf ook meningen, maar ik ben het er niet altijd mee eens. - George Bush (senior) Wat heeft de individu aan de politiek, en haar politici?

De individu heeft de politiek niet nodig; de politiek heeft de individuen nodig. Maar de individu leeft niet voor de politiek. Hoe verder de tijd voortschrijdt hoe individualistischer de mensen zullen worden. Tenslotte zal dit het einde betekenen voor de politiek.

De vrije markt biedt de individu meer dan de huidige verzorgingsstaat: individuele vrijheid, individuele verantwoordelijkheid en meer zekerheid.

Individuen aller landen: verdeel je. Ga je eigen weg!


Dit was het laatste hoofdstuk uit het boek 'Politiek speelt geen rol in het ik-tijdperk' van Sjef Roark. De inhoudsopgave vindt u in de rechterkolom.


Over de auteur

Sjef Roark is het pseudoniem van de schrijver van "Politiek Speelt Geen Rol in het ik-tijdperk". De achternaam Roark verwijst naar de architect Howard Roark in het boek van Ayn Rand The Fountainhead

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl