WAO en AOW

Door Sjef Roark

10 mei 2004

De prijs kan alleen geregeld worden door de concurrentie, dat wil zeggen door de mogelijkheid die de consument heeft de hem opgedrongen diensten te weigeren. - Pière-Joseph Proudhon

Uitkeringen als AOW en WAO kunnen particulier worden geregeld i.p.v. via de staat. Door de belastingen te verlagen met de enorme uitgaven van AOW en WAO kan iedereen een riante particuliere verzekering (WAO-verzekering en pensioen) sluiten. Het is niet zo dat dit voor "rijken" gemakkelijker is dan voor "armen". "Rijken" willen namelijk (in het algemeen) verzekerd zijn tegen hoge uitkeringen (liefst het oude inkomen), terwijl "armen" waarschijnlijk genoegen zullen nemen met een uitkering ter hoogte van hún oude loon.

De kwaliteit van de uitkeringen is op de vrije markt beter, want een particuliere verzekeraar zal het niet in haar hoofd halen om te gaan bezuinigen op de uitkeringen bij eigen financieel wanbeleid, want dan maakt zij zich schuldig aan contractbreuk en wordt voor het gerecht gedaagd (bovendien lopen alle klanten dan naar de concurrenten). Doordat de overheid mensen afhankelijk maakt van WAO en AOW en hier vervolgens op bezuinigt stort de overheid heel wat mensen in het ongeluk.

Bij de overgangsfase naar particuliere WAO en PENSIOEN (i.p.v. AOW) vind ik wel dat moet worden voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen.

Wat de AOW betreft lijkt het mij redelijk dat de overheid de mensen de sociale premie voor de AOW die zij altijd hebben betaald, teruggeeft. Mensen kunnen dan een lijfrentepolis afsluiten, gelijkwaardig aan een riant pensioen.

Wat de WAO betreft lijkt het mij redelijk arbeidsongeschikten een voldoende hoog bedrag voor een lijfrentepolis ineens uit te keren, zodat ze hiervan verder kunnen leven. Dit is dan een schadevergoeding voor het feit dat ze door de overheid afhankelijk zijn gemaakt van een publieke uitkering.

De kosten kunnen worden betaald uit de verkoop van wegen, rivieren, het aardgas, zoutmijnen, en tal van andere staatsbezittingen.

Over de auteur

Sjef Roark is het pseudoniem van de schrijver van "Politiek Speelt Geen Rol in het ik-tijdperk". De achternaam Roark verwijst naar de architect Howard Roark in het boek van Ayn Rand The Fountainhead

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl