Milieubeweging mede schuldig aan space shuttle ongelukken

Door Henry Sturman

22 juli 2003

Volgens dit artikel waren de twee rampen met de space shuttle (1986 en 2003) niet gebeurd als de NASA niet te kampen had gehad met overdreven beperkende milieuregulering. Beide rampen hadden te maken met materiaal dat door milieueisen niet meer gebruikt mocht worden, en dat daarom vervangen werd door minder goed materiaal.

Hoewel ik de suggestie van het artikel dat de milieubeweging primair schuld heeft aan de ongelukken niet terecht vindt (immers, met name het ongeluk in 1986 was het gevolg van het niet luisteren naar waarschuwingen die het risico van het falen van de O-ringen bij lage temperaturen voorspelden) is het toch ontluisterend te vernemen dat milieuregulering technische risico's zo kan vergroten. Eens te meer een argument dat overdreven milieustellingen, als excuus om economische vrijheid aan te tasten, zeer nadelige consequenties kunnen hebben.

Henry Sturman

Gerelateerde links:
- Het artikel
- Over de ramp met de Columbia en de commerciële ruimtevaart
- Eco-imperialisme bedreigt Derde Wereld
- Over het programma van een hele oude politieke partij
- The Skeptical Environmentalist

Over de auteur

Henry Sturman studeerde technische natuurkunde in Delft. Hij is freelance auteur voor o.a. HP/De Tijd en is actief binnen de Nederlandse libertarische beweging.

Sturman is eigenaar van Sturman Enterprises, een Haags bedrijf dat diensten verleent op het gebied van automatisering en internet.

Op zijn homepage kunt u meer over hem lezen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl