Libertarisme en abortus

Door Jaybee

18 juli 2003

Het libertarisme verbiedt het initiëren van geweld tegen personen. Het libertarisme is een filosofie die een maatschappij nastreeft waarin de individuele vrijheid centraal staat. Vanuit deze twee standpunten kun je veel ideeën redelijk makkelijk distilleren. Veel, maar niet allen. Zo blijft abortus een heikel punt. Hoe zou een libertariër kunnen redeneren wat betreft abortus.

De "Levenscyclus" kan een interessante benadering zijn voor onze these. Wanneer start iemands leven en heeft iemand het volledig recht om beschermd te worden? Gedacht kan worden dat een pro-choice iemand stelt dat een levenscyclus begint bij de geboorte en de pro-life iemand zal het idee aanhangen dat de levenscyclus begint bij de conceptie. Terug naar de bron! In het natuurrecht beschouwt men zichzelf soeverein. Soeverein zoals staten soeverein kunnen zijn. Dus de mens heeft als het ware zijn eigen ministers van justitie, economie, onderwijs enzovoort. Met het natuurrecht wordt natuurlijk niet de zogenaamde "Rechten van de Mens" bedoeld, laat staan culturele, sociale of andere rechten. In een extrapolatie kan men stellen dat een foetus in de soevereine mens hetzelfde lot ondergaat als een horige in een soevereine staat. Beiden zijn ze tot op zekere hoogte weerloos om over zichzelf te beslissen. Al zou Aristoteles dit in het tweede geval anders zien.

De Amerikaanse Libertarische Partij stelt dat de staat zich niet mag bemoeien met dit onderwerp en dat de zwangere vrouw baas in eigen buik is en dat abortus daarom ook toegestaan is. Uiteraard moet de vrouw de abortus zelf betalen, zodat de arbortus-sceptici niet moeten opdraaien voor wat in hun ogen moord is. (1) Presidentskandidaat voor de Libertarische Partij Harry Browne stelt dat de termen pro-choice en pro-life sowieso uit het vocabulaire van een libertariër geschrapt dienen te worden aangezien deze termen je direct in een hok duwen. Hetzij het progressieve hok, hetzij het conservatieve hok. Ook hij erkent het probleem van het benoemen van de status van een foetus, maar ook hij lijkt te kiezen voor pro-choice, sorry, baas over eigen lichaam. (2) Libertarian Rock daarentegen zegt dat je je niet moet laten misleiden door progressievelingen die enkel pro-choice zijn wat betreft abortus, maar anti-choice zijn wat betreft dienstplicht, belastingen en minimum leeftijden. Echte libertariërs zijn in alles pro-choice. (3)

Het is eigenlijk nog niet waterdicht. Zei Bastiat niet ooit dat alle wetten die niet ter bescherming van mens en eigendom dienen slechts een legalisering van onrecht is? Wat dat betreft komen we weer uit bij onze eerste lastige probleem. Vanaf welk moment is een mens een leven dat beschermd dient te worden voor geweld? Is er wel zoveel verschil tussen het aantasten van een foetus van 6 maanden, en een baby van 6 maanden?

De mensen achter capitalism.org lijken met de oplossing te komen. Het komt er op neer dat een foetus niet het recht heeft om in de baarmoeder te zitten, zij is daar enkel doordat de moeder daar toestemming voor geeft. Deze toestemming is gegeven door de vrouw, en niet door een of andere regering. Een vrouw geen toestemming geven om te mogen aborteren is een aantasting op haar zelfbeschikkingsrecht. Verder stellen zij dat enkel menselijk leven gebruik kan maken van natuurrechten, geen menselijk weefsel dat deel uitmaakt van een echt leven. De enige actie die een foetus (het menselijk weefsel) kan, mag en moet ondernemen is nietsdoen. Het verschil tussen een foetus van 6 maanden en een baby van 6 maanden is dat een baby een separate entiteit is en dus wel beschermd dient te worden. (4)

De internationale libertaristische wereld lijkt duidelijk voorstander van abortus. Ze erkent het precaire ervan, maar wanneer het erop aankomt moet de vrouw beslissen wat zij doet met haar lichaam. De vrouw kan zich niet laten knevelen door wat dan ook, dus ook niet door een foetus. De foetus mag niet van de vrouw verwachten dat zij 9 maanden wacht. Onder het zelfbeschikkingsrecht valt ook het recht om een zwangerschap te beëindigen. De staat moet zich ook hier primair afzijdig houden. Dat is het libertarisch standpunt wat betreft abortus.

Jaybee

Noten:
(1) Libertarian Party over abortus
(2) Harry Browne over abortus
(3) Libertarian Rock over abortus
(4) Capitalism.org over abortus

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl