Free Europe

Door Redactie

21 juli 2003

In de donkerste dagen van de Koude Oorlog, in de vroege jaren '50, begon het internationale radiostation Radio Free Europe uit te zenden naar de door de sovjets bezette- en door de sovjets gecontroleerde landen in Europa. Haar missie was - en is nog steeds - om 'simpelweg de waarheid te vertellen'. "De uitzendingen moeten luisteraars objectief nieuws, besprekingen en commentaar bieden om hen de informatie te geven die nodig is om hun eigen situatie correct in te schatten en hun aspiraties voor vrijheid en onafhankelijkheid te vormen."

Nu de communistische dreiging van de Sovjetunie op de schroothopen van de geschiedenis is beland, worden wij Europeanen geconfronteerd met een nieuwe bedreiging van onze Vrijheid. Die bedreiging komt niet van bruut, totalitair regime, maar van wat het beste als 'zacht totalitarisme' kan worden beschouwd, geleid door legioenen van bureaucraten met hun zwaartepunt in Brussel.

Hoewel de geschiedenis heeft bewezen dat de maatschappij als geheel niet 'maakbaar' is en dat ideeën en regeringsmodellen het best in open onderlinge concurrentie kunnen worden uitgeprobeerd, is dit verre van waar de Europe Unie naar toe snelt. In plaats daarvan concentreren de EU bureaucraten zich op het 'harmoniseren' van Europa, vrije concurrentie en innovatie wurgend in het proces. De EU leidt niet naar een vrije, open maatschappij, maar naar een gesloten, in zichzelf gekeerde vesting, bestuurd door een amok lopende bureaucratische elite.

FREE EUROPE en haar website zijn opgericht door een diverse groep individuen om het publiek te informeren over de gevolgen van geregeerd worden door een groeiende Super Staat. Ons doel is niet het bijsturen van de EU in een betere richting - dit lijkt ons een hopeloze zaak - ons doel is het uiteenvallen van de EU zelf. Als er ooit een 'Europese Grondwet' komt die het papier waard is waar ze op geschreven is, dan zou haar eerste artikel moeten luiden dat landen, gebieden en individuen het 'recht op afscheiding' hebben.

FREE EUROPE is niet geassocieerd met politieke partijen, organisaties of bedrijven. Wij vinden dat de vrijheid van het individu op de eerste plaats hoort te staan - een mening die door Klassiek Liberalen, Conservatieven en Libertariërs wordt gedeeld.

WIJ HEBBEN UW STEUN NODIG! Als u sympathie heeft voor onze doelen, als u zich eveneens ongerust maakt over het groeiende bureaucratische apparaat van de EU en haar regels, laat het ons weten! Zend ons uw ideeën en artikelen. Link naar ons vanaf uw website, draag onze FREE EUROPE t-shirts of doneer geld om ons te helpen onze kosten dekken. Dit is het World Wide Web, wij kunnen een verschil maken...!

www.Free-Europe.org
info@Free-Europe.org

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl