Agenda maandelijkse LP Bijeenkomsten

Door Redactie

1 juli 2003

Iedere eerste dinsdag van de maand om 20:00 organiseert de Libertarische Partij haar maandelijkse discussiebijeenkomst, die voor iedere geïnteresseerde toegankelijk is. Hier volgt een overzicht van de komende sprekers en hun onderwerpen.

Dinsdag 1 juli
Frank Karsten, voorzitter Stichting MeerVrijheid: "Het recht op afscheiding. De weg naar verandering?"

Velen zetten zich in voor maatschappelijke en politieke veranderingen in Nederland of Europa om zo hun ideeën verwezenlijkt te zien en te kunnen leven in een maatschappij die zij wensen. Maar dat is een lange en duurzame weg waarvan de uitkomst onzeker is. Een makkelijkere en snellere weg zou kunnen liggen in secessie. Waarom heel Europa willen veranderen als je alleen je eigen omgeving wilt aanpassen? Wanneer heeft men dat recht op afscheiding, waarom is het belangrijk, welke kansen liggen er en wat zijn de problemen die bij secessie komen kijken? Ongetwijfeld zijn er geen eenvoudige antwoorden op deze vragen. Toch is het goed dat dit thema, dat zo bitter weinig in het publieke debat wordt besproken, naar voren wordt gebracht. Na de lezing zal er over het thema gediscussieerd worden.

Dinsdag 5 augustus
René van Wissen, medeoprichter Edmund Burke Stichting: "Recht zonder de staat"

Dinsdag 2 september
Peter van Maanen, algemeen econoom: "Waarom het Westen welvarend is, en de Derde Wereld (nog) niet"

Het Westen werd rijk omdat het sinds de 19e eeuw een enorme productiegroei meemaakte. Een vergelijkbare productiegroei vindt nu plaats in veel Aziatische landen, maar is nog altijd afwezig in andere delen van de Derde Wereld. In deze lezing zal betoogd worden dat het de relatief kapitalistische landen zijn die hun economische ontwikkeling bevorderen, terwijl antikapitalistische landen deze juist belemmeren. Alternatieve theorieën van economische ontwikkeling zullen ook aan de orde komen.

Peter van Maanen is algemeen econoom, en doet promotieonderzoek op het gebied van de conjunctuurtheorie. In juni 2003 nam hij deel aan het prestigieuze Rothbard Graduate Seminar aan het Ludwig von Mises Institute in de VS, waarvoor hij “with honors” slaagde.

Dinsdag 7 oktober
Boris van der Ham, 2e kamerlid D66: "De publieke ruimte moet vrij zijn, dus conservatief"
www.borisvanderham.nl

Lokatie
De bijeenkomst zal worden gehouden aan het Anna Blamanplein 123 te Den Haag.

Routebeschrijving
Vanaf A4/Amsterdam, A12/Utrecht of A13/Rotterdam:
Volg de borden A4/Rijswijk
Neem A4 de afslag Rijswijk
Bij de verkeerslichten aan het einde van de afslag rechtsaf richting Rijswijk
Neem Provinciale weg 15 en rijdt enkele kilometers alsmaar rechtdoor richting Den Haag
De naam van de weg verandert in Prinses Beatrixlaan, daarna in Middachtenweg
Bij de 1e rotonde rechtsaf: Erasmusweg
Einde weg linksaf: Troelstrakade
Bij 1e verkeerslichten rechtsaf: Fruitweg
1e Weg links: Televisiestraat
Na 100m staat ter linkerzijde een hoog wit/grijs appartementencomplex van 17
verdiepingen genaamd Het Baken

Per openbaar vervoer
NS Station Moerwijk op loopafstand (vanaf de achterkant van het station
schuin/links aanhouden)
Vanaf station Hollandsch Spoor: tramlijn 8, 9, 11 en 12, uitstappen halte
Wouwermanstraat. Vanaf deze straat is het ongeveer 100m lopen.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met het
partijbureau van de Libertarische Partij.

Met vriendelijke groet,

Toine Manders
Libertarische Partij
Partijbureau
Laan van Meerdervoort 415
2563 AR 's-Gravenhage
tel 070-3616071

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl