Progressief manifest

Door Bart Croughs

30 januari 2004

Afgelopen zaterdag publiceerde Trouw een 'progressief manifest', geschreven door Dick Pels.

Zoals van een dergelijk manifest verwacht kan worden, ontbrak de aanval op hoge inkomens niet. Dit keer moesten niet alleen de topmanagers het ontgelden, maar ook topvoetballers als Kluivert.

Vanwaar die weerzin tegen veelverdieners? Kluivert is afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de massa supporters die iedere week flink wat geld neertelt om in het stadion zijn kunsten te mogen aanschouwen. Dit doen die supporters omdat ze het aanschouwen van Kluivert’s kunsten meer waard achten dan het geld dat ze ervoor neertellen.

Het feit dat Kluivert veel verdient, betekent eenvoudig dat hij met zijn sportbeoefening het leven van veel mensen verrijkt. Op de vrije markt geldt: hoe meer je anderen met je diensten verrijkt, hoe meer ze bereid zijn ervoor te betalen, en hoe meer je verdient.

Wie, zoals de progressief, meent dat het een goede zaak is om je medemensen van dienst te zijn, zou dus niet de hoge inkomens moeten verafschuwen, maar juist de lage inkomens.

Bijvoorbeeld de korfballer die louter voor zijn eigen zelfzuchtige plezier korfbalt, en verder nauwelijks iemand een plezier doet met zijn activiteiten. Precies het omgekeerde gebeurt: de korfballer wordt geprezen omdat hij zo weinig verdient, en Kluivert wordt aangevallen omdat hij zoveel verdient. Waarom?

Het manifest biedt een verklaring. “Wie is zo arrogant dat hij zichzelf dertig keer, honderd keer, duizend keer meer waard acht dan een ander?” aldus de aanklacht van Pels. Kortom: iemands waarde wordt volgens Pels uitgedrukt door wat hij verdient; niemand is dertig keer meer waard dan een ander; daarom mag niemand dertig keer meer verdienen dan een ander.

Het raadsel is opgelost: Pels meent dat het leveren van diensten in ruil voor geld de enige manier is waarop een mens van waarde kan zijn (anders zou iemands waarde niet kunnen afgemeten aan het geld dat hij verdient). Pels’ afkeer jegens hoge inkomens is de afkeer van de proleet die denkt dat iets alleen waarde kan hebben als er geld voor wordt betaald, en dat buiten de markt niets van waarde bestaat.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Gerelateerde link:
- Progressief Manifest

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl