Met Cyprus haalt EU fiscale vrijhaven binnen

Door HJC

18 april 2003

6 April is in Athene het verdrag tot toetreding van tien nieuwe staten tot de Europese Unie getekend. Polen, Tjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Malta en Cyprus brengen het ledental van de EU vanaf mei 2004 op 25. Voor Nederlandse ondernemers is met name de toetreding van Cyprus interessant. Door zijn gunstige belastingwetgeving ontwikkelt het land zich snel tot een financieel centrum van formaat binnen de EU.

De positie van Cyprus als holdinglocatie en offshore centrum kreeg al een flinke steun in de rug door het Lankhorst-Hohorst arrest van het Europese Hof van Justitie (december 2002). Dit arrest maakt het binnenkort mogelijk vanuit een land als Cyprus ondernemingen in Nederland te financieren en alle rente hier af te trekken tegen het Vennootschapsbelastingtarief van 34,5%. De rente-inkomsten worden in Cyprus belast tegen een algemeen tarief van 10%, het laagste in de EU en eenvoudig verder te verlagen tot onder 1%. Ook management fees, advieskosten en commissies kunnen langs deze weg op de Nederlandse winst in mindering worden gebracht.

De winst aldus behaald op Cyprus kan bovendien vrij van bronbelastingen op dividenden, royalties of rente worden uitgekeerd, wat uniek is voor de EU en Cyprus in de positie plaatst om Engeland, Luxemburg en Denemarken voorbij te streven als voornaamste locatie voor holding- en financieringsmaatschappijen in Europa. Niet alleen kapitaalintensieve multinationals, ook kleine en middelgrote ondernemingen in diverse branches kunnen hiervan de vruchten plukken. Vooral de im- en export sector heeft ontdekt dat Cyprus daarbij ook een goed ontwikkelde, veelal Engelstalige economische infrastructuur biedt en geen “anti-avoidance’’ wetgeving kent om winstverlegging tegen te gaan, zelfs niet naar belastingparadijzen.

In zijn offshore ambities vindt Cyprus het Europese Hof van Justitie aan zijn kant. Het Hof heeft in het voornoemde Lankhorst-arrest korte metten gemaakt met zogeheten “thin capitalisation rules” binnen de EU. Al financiert een Nederlandse ondernemer bijna al zijn werkkapitaal vanuit Cyprus, de fiscus mag de betaalde rente als aftrekpost niet weigeren - terwijl de fiscus die rente voorheen juist beschouwde als verkapt dividend en daarover een naheffing oplegde. Het Europese Hof acht deze regels strijdig met het grondbeginsel van non-discriminatie en vrijheid van vestiging en kapitaalverkeer. Met de Centros- en Überseering-zaak nog vers in het geheugen, en het Inspire-Art arrest voor de boeg, betoont het Hof zich opnieuw een krachtige motor achter een vrijere, Europese eenheidsmarkt.

Het Haags Juristen College (opgericht in 1984) voert naast haar Haagse vestiging ook een tien man sterke vennootschapspraktijk op Cyprus. Het verzorgt voor haar cliënten de oprichting en directie van holdings en ondernemingen die een wettige en solide toepassing van bovenbedoelde belastingvoordelen mogelijk maken.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl