Krijgt Oudkerk (PVDA) libertarische trekjes?

Door Leo Paulus

17 april 2003

Vanochtend viel mijn oog op een opmerkelijk bericht op de (politiek incorrecte) website van De Democraat. De gang van zaken wat betreft de kabinetsformatie werd zelfs een socialist als Rob Oudkerk teveel. Hij vond dat nationale regeringen maar moeten worden afgeschaft. En hoewel hij wel voorstander blijft van regionaal bestuur, zal decentralisering van bestuur door veel libertariers worden toegejuicht. Als dan het bestuur van een bepaald gebied niet bevalt, kan men tenminste ergens anders gaan wonen zonder meteen te moeten emigreren.

Nu is deze denkwijze voor een socialist zeer opmerkelijk. Wie de programma's van de SP of de PvdA leest, zal concluderen dat deze partijen een sterke overheid willen die veel belasting heft om het onder "kansarmen, minderheden, sociaal zwakkeren en mensen aan de rand van de samenleving" (lees: hun kiezers) te verdelen. Dat systeem werkt natuurlijk niet als iedereen zo'n regime zomaar kan ontvluchten. Vluchtwegen worden door deze partijen als immoreel gezien. Betalen zal u! Alleen bij een centraal bestuur zal een socialistische regering de greep op de samenleving kunnen houden die benodigd nodig is.

Blijft de vraag: waarom wil juist Oudkerk van de PvdA naar een afschaffing van de nationale regering? Wellicht heeft hij niet goed nagedacht. Hij zal het ongetwijfeld erg jammer vinden dat de PvdA nu, ongeacht wiens schuld het is, de macht zeer waarschijnlijk zal ontglippen. Waarschijnlijk hoopt hij dat hij en zijn partij de baas kunnen blijven in een bepaalde 'regio' indien het bestuur gedecentraliseerd zou worden. Dit is echter erg naief gedacht.

Als men kijkt naar de mensen die op de PvdA stemmen dan kan men vaak twee groepen onderscheiden: zij die profiteren van de herverdelingswetten en dus geld krijgen, en zij die zoveel geld hebben dat het ze weinig uitmaakt en zichzelf en hun kornuiten keer op keer de hemel in prijzen over zoveel goedheid. Er zijn talloze mensen (o.a. iedereen die werkt of autorijdt en in de toekomst misschien mensen die scheef wonen) die niet meer zijn dan 'slachtoffer' van het systeem. Zij mogen betalen, maar zien daar vervolgens vrijwel niets van terug. Het is de vraag of zij in een socialistische of meer liberale regio gaan wonen. Het laat zich raden, iedereen die vindt dat hij ofwel teveel moet betalen of vindt dat hij te weinig voorzieningen krijgt voor zijn zuurverdiende geld gaat ergens wonen waar het beter toeven is voor hem. De socialistische bestuurders hebben het nakijken, als er niemand meer is die ze kunnen beroven is er ook niemand meer die ze kunnen paaien met dat geld. En het is de vraag wat de rol van Oudkerk in dat geheel zou zijn. Waarschijnlijk staat hij ergens aan de zijlijn te roepen dat 'de mensen in de samenleving immoreel zijn, hun plichten jegens de sociaal zwakkeren niet nakomen etc.' Vergelijk deze rol overigens eens met de SP.

Waarschijnlijk gaat Oudkerk dan roepen om een sterke overheid, om een 'eerlijke verdeling' van geld en andere goederen over de gehele samenleving, om solidariteit onder alle mensen' etc. Precies datgene wat hij nu afwijst als hij naast de macht grijpt.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl