Arme progressieven

Door Redactie

10 april 2003

Je moet het ze nageven die progressieven. Het valt namelijk niet mee in deze tijden vooruitstrevend te zijn. De laatste decennia is menig heilig links huisje ingestort. Milieufanaten waarschuwen al decennia lang voor het nakende einde der tijden en ze willen verdorie maar niet aanbreken. Hele bossen zouden niet lang meer te leven hebben (verzuring e.d.) maar twintig jaar nadien bloeien ze nog steeds alsof er niets aan de hand is. De door Reagan voortgezette wapenwedloop bleek niet te eindigen in een Derde Wereldoorlog maar in de ineenstorting van het communistische Oostblok. En dat bleek ook al niet het paradijs waar menig progressief het voor hield.

Ook de bejubelde verzorgingsstaat is toch niet waar links Nederland het voor hield. In plaats van een vangnet bleek het een valkuil en spreken zelfs progressieven over de armoedeval. Bovendien bleek de mate van misbruik zodanig dat de socialistische bewindsman Vermeend ingreep en de gemeente Amsterdam onder toezicht hield. Vele jaren daarvoor had de VVD al gewaarschuwd voor misbruik in de sociale sector. Maar dat werd toen afgedaan als asociaal en gevaarlijke stemmingmakerij.

Andere vooruitstrevende stokpaardjes moesten het ook ontgelden. Was de immigratie eerst nog een middel tot een gezellige multiculturele samenleving, inmiddels is de multiculturele samenleving als probleem erkend en schreef progressief Paul Scheffer enkele jaren geleden een essay over het multiculturele drama waarvan hij vond dat het zich voltrok in Nederland. Hoon en spot was toen nog zijn deel. Nadat VVD'er Bolkestein tien jaar geleden waarschuwde voor de vervelende effecten van immigratie (terwijl PvdA'ers over behoud van eigen cultuur spraken en overheidsfolders in vreemde talen lieten drukken) is nu, na de opkomst van de beschimpte Fortuyn, ook eindelijk links bekeerd en bepleit men aldaar, hoewel halfhartig en duidelijk met tegenzin, de noodzaak tot inburgering.

En recentelijk ageerden alle linkse partijen tegen de oorlog in Irak. Men wees op de vele doden die het gevolg zouden zijn en op het Iraakse volk dat helemaal niet zo graag bevrijd wil worden. Jan Mulder klaagde vorige week nog, met zijn kenmerkende nuancerende stemverheffingen, over het gebrek aan TV beelden van juichende Irakezen. De V.S. hadden namelijk beweerd dat de Irakezen graag bevrijd wilden worden en Jan Mulder betwijfelde dat. Het zal ook een harde confrontatie zijn met de werkelijkheid voor de westerse "human shields" die massa's Irakezen zien juichen voor hetgeen zij willen bestrijden. Wat een ondankbaarheid voor hun idealistische daden. Hebben ze stad en land verlaten om de arme Irakezen te beschermen tegen de verderfelijke Amerikanen, blijkt dat ze er volledig naast zitten.

Slechts enkele uren voordat het grote standbeeld van Saddam in Baghdad onder luid gejuich van de bevolking werd neergehaald schold een vrouwelijk "human shield" de bemanning van een binnentrekkende Amerikaanse tank uit voor alles wat lelijk is. Idealisme zoals zij dat bedrijven tast blijkbaar de hersenen aan. Alsof enkele vredelievende Amerikanen zitting nemen op het strand van Normandië om de invasie op D-Day door hun landgenoten te voorkomen. Bevrijd worden van de moordende nazi's mag namelijk geen enkele dode burger kosten als gevolg van een verdwaalde bom of kogel. Het zou van meer realiteitszin getuigen als men protesteerde tegen het in gevaar brengen van Amerikanen ten behoeve van niet-Amerikaanse burgers (overeenkomstig het isolationistische standpunt). Nog afgezien van de kosten voor de Amerikaanse belastingbetaler.

Het lijkt erop dat progressieven de grootste onzin straffeloos kunnen verkondigen. En hoewel de cijfers en de ontwikkelingen hen keer op keer ongelijk geven behouden ze hun comfortabele posities. Bij kranten, in TV programma's, in de politiek, op universiteiten, als deskundigen et cetera. Het mag dan niet leuk zijn steeds weer in het ongelijk gesteld te worden, je wordt er zelden op aangevallen, kunt het dus jaren volhouden en wordt er bepaald niet slechter van. Zo verdient Jan Mulder meer dan een miljoen met zijn moralistische schrijfels en boeiende TV optredens. Een echte visionair als hij is dat natuurlijk ook waard.

- Human Shield Daniel Pepper wordt pro-oorlog
- Bart Croughs: Politieke Slimmerikken
- The Skeptical Environmentalist

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl