Rassenleer

Door Bart Croughs

9 april 2003

Opmerkelijk nieuws: onlangs is het bestaan van een nieuw menselijk ras ontdekt.

En nog opmerkelijker: dit nieuwe ras is niet ontdekt door een antropoloog of een bioloog ergens ver in de ondoordringbare jungle  - nee, het is een rechter die deze ontdekking op z'n naam heeft staan, en de ontdekking is gewoon in Nederland gedaan. Het meest opmerkelijke is wel dat dit verbluffende nieuws nauwelijks enige opschudding heeft veroorzaakt.

Wat is het geval? Onlangs kwam dan eindelijk de lang verwachte uitspraak in de zaak van de winkeliers in Wapenveld die bordjes voor hun winkel hingen met de tekst: 'wij laten 1 asielzoeker per keer binnen'. De aanklacht luidde dat hier sprake was van discriminatie op grond van ras. Een op het eerste gezicht nogal merkwaardige aanklacht: de bewoners van het asielzoekerscentrum werden nu juist *niet* beoordeeld op grond van hun ras: de regel gold voor alle asielzoekers, of ze nu blank, bruin, geel of zwart waren. Discriminatie vond zuiver plaats op grond van asielzoekerschap.

Toch heeft de dienstdoende rechter besloten dat deze bordjes discrimineren op grond van ras. Met het begrip 'AZC-bewoners' is sprake van 'indirecte discriminatie', aldus de rechter "Zij onderscheiden zich door huidskleur, nationale of etnische afstamming, en geografische of culturele herkomst. Dat is 'ras' in de ruimste zin des woords." Asielzoekers - blank, bruin, zwart en geel - vormen dus een apart ras. Je leert er elke dag wat bij.

Hoe waanzinnig ook, de rechterlijke uitspraak is toch goed te verklaren zonder ervan uit te gaan dat we hier met een geesteszieke te maken hebben. Stel je bent een erg verlichte rechter, en je vindt het dus een schande dat asielzoekers zomaar gediscrimineerd mogen worden volgens de Nederlandse wet.

Wat te doen? Je brouwt eenvoudig een zodanig absurde interpretatie van de wet dat je de wetgever omzeilt; zo kun je fijn je eigen wetten maken. Aangezien politici, intellectuelen en media ook erg verlicht zijn, kun je verwachten dat er weinig of geen kritiek op je optreden zal plaatsvinden.

Een verwachting die inmiddels ruimschoots is uitgekomen.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl