Koninklijk cabaret

Door Hans Bennink

19 maart 2003

Nederland is de gelukkige bezitter van een monarcho-democratie; een ludieke combinatie van democratie en een restantje feodalisme die elkaar in principe uitsluiten. Maar het houdt al een tijdje kunstmatig stand door inspanning van beide partijen. En de graadmeter van het succes ervan is de publieke opinie die het draagvlak moet vormen voor voortzetting van het systeem. Maar wat is nou de beste manier om die oranje opinie te bespelen?

Je moet het de Koninklijke familie meegeven. Al generaties lang weet ze het volk zo te beïnvloeden dat het ze altijd weer toejuicht en 'oranje boven' roept wanneer één van de leden zich tussen de onderdanen begeeft. Vroom worden er dan handjes geschudt, blommetjes overhandigd en wordt de persoon in kwestie met 'hoogheid' aangesproken. En altijd maar weer lachen en wuiven dat het een aard heeft.

Om de speciale status nog eens extra glans te geven zijn onze wetten slechts in beperkte mate op de hoogheden van toepassing. Zo kan de koninklijke familie ongestraft smeergeld aannemen of hard rijden op de paleisuitrit. Geen punt, want als ze het echt te bont maken is het de sous-chef van het land die stamelend het Parlement mag uitleggen dat de Koning geen verwijt te maken valt.

De publieke opinie die het cement vormt voor het broze bestand van de monarcho-democratie dient continu te worden bespeeld. En wanneer daarin een dip ontstaat wordt er gewoon een trucendoos opengetrokken. Plots verschijnt er dan bijvoorbeeld een Zuid-Amerikaanse dame die met een cursus Nederlands op zak de Hollanders mag toespreken. En met een paar accentvolle zinnetjes verstomd ze dan ieder zinvol argument over het bestaansrecht van dit koninklijk cabaret.

En zo zal het ook gaan na de kwestie Margarita. Deze prinses wist in een ruk 20 jaar PR om zeep te helpen met haar ontboezemingen. En een paar weken lang werd het volk geconfronteerd met de stuitende ordinairheid die eigenlijk schuil hoort te gaan achter het fameuze Geheim van Noordeinde. De in allerijl aangerukte PR-machine zorgt er dan weer voor dat dit beeld snel aan het gezicht wordt onttrokken om weer plaats te maken voor de mystiek die monarchie dient te omringen. En zo behouden de Oranjes nog wel een tijdje hun miljoenenuitkering.

Maar misschien moeten we als hoofdsponsor wel eens wat meer waar voor ons geld gaan vragen. Zo kan de PR-afdeling bijvoorbeeld eens gaan praten met de producenten van "Patty's Posse" of "Adam's Family". Dit 'format' leent zich namelijk heel goed om wekelijks de familie te populariseren als zijnde de gewoonste familie van Nederland en doet zo'n Margarita binnen enkele afleveringen alweer helemaal vergeten.

Hans Bennink

Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl