“Er is geen verschil tussen communisme en socialisme, behalve in de middelen om hetzelfde uiteindelijke resultaat te bereiken: communisme wil mensen tot slaaf maken via geweld, socialisme via het stemhokje. Het is slechts het verschil tussen moord en zelfmoord.”
Ayn Rand

CPB: publiek geld ook naar private school

Door Redactie

16 januari 2002

Het Financieele Dagblad heeft een kort bericht over het Centraal Planbureau dat van mening is dat publiek geld ook naar private scholen zal moeten vloeien. Volgens de organisatie kan alleen zo de concurrentie tussen scholen worden versterkt en worden monopolieposities gebroken. De vraag is of dit wel zo'n goede ontwikkeling is. De ervaring leert dat de overheid geen geld verstrekt zonder ook invloed uit te oefenen op de inhoud. Het zou wellicht beter zijn als de overheid zich juist terugtrok uit het onderwijs en het geheel overlaat aan de private sector.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl