MKB-Nederland wil afschaffing WAZ

Door Redactie

4 maart 2003

De WAZ, de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen, is een verplichte verzekering voor zelfstandigen (winkeliers, freelancers et cetera). Volgens MKB-Nederland kost de verzekering ondernemers buitensporig veel premie, terwijl daar slechts een minimale uitkering op bijstandsniveau tegenover staat. Zij pleit ervoor de verplichte WAZ-regeling te vervangen door een vrijwillige commerciële verzekering. De WAZ eist een premie van enkele duizenden euro's terwijl er een uitkering op bijstandsniveau tegenover staat. WAZ-Ondernemers eisen veel minder een uitkering op (5%) dan WAO verzekerden (11%). Mede daardoor is een overschot in het WAZ-fonds van een miljard euro ontstaan voor 2003. Nu.nl heeft er meer over.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl