De kosten van oorlog

Door Redactie

25 februari 2003

Het weekblad The Economist bracht deze week een klein maar interessant berichtje over de kosten van oorlogvoering.

De meest kostbare oorlog van de V.S. was, zowel qua levens als financien, de Tweede Wereldoorlog. Het kostte de Amerikaanse belastingbetaler $2900 miljard (in de prijzen van vandaag), wat 130% was van het toenmalige BNP.

Daarentegen kostte de Vietnam oorlog slechts 12% van het BNP (wat natuurlijk nog steeds erg veel is). De kosten voor de aanstaande oorlog met Irak worden geschat op een magere 0,5% van het Amerikaanse BNP, wat opvallend hoopvol overkomt. Voor Golfoorlog I betaalde de V.S. overigens slechts 76 miljard dollar (1% BNP).

De geschiedenis toont echter aan dat de kosten van oorlogvoering voortdurend worden onderschat. Zo hadden de Noordelijke Staten de oorlogsinspanningen van de Amerikaanse Burgeroorlog op ongeveer 7% van het BNP geschat. In werkelijkheid bleek naderhand dat dat percentage op 104% kwam te liggen. Voor de Zuidelijke Staten lag het nog hoger.

Ook voor de Vietnamoorlog gold deze onderschatting. Het Pentagon verwachtte dat het prijskaartje tien maal lager zou zijn dan 494 miljard dollar. Een kostbare miscalculatie die uiteraard met veel plezier werd opgehoest door de belastingplichtigen.

Al dat gereken over oorlogskosten lijkt niet iets te zijn waar Sadam Hoessein zich erg druk over maakt. Zijn boekhouders houden opvallend weinig rekening met het getal onder de streep.

De totale kosten voor de Irak-Iran oorlog, De Golfoorlog en de economische sancties die daarop volgden hebben Irak namelijk ongeveer twee decennia BNP gekost. De Economist schrijft dat het wel eens de grootste economische verwoesting zou kunnen zijn in de moderne geschiedenis. Inderdaad, daar is de Betuwelijn niets bij. Maar het is een slecht argument wanneer je ter verdediging van je eigen twijfelachtige penningmeesterschap stelt dat anderen nog meer geld over de balk hebben gesmeten.

De cijfers behandelen alleen de kosten voor traditionele oorlogen. Maar wat zou bijvoorbeeld de War on Drugs gekost hebben (en nog steeds kosten)? Het is een oorlog waarvan de kosten al decennialang de pan uit rijzen en waarbij je als argeloze burger relatief veel kans maakt Prisoner of War te worden. Van de meer dan 2 miljoen gevangenen in de V.S. zit ongeveer 1,3 miljoen vanwege niet-geweldadige misdaden zoals drugshandel of drugsbezit.

Mede door de oorlog tegen drugs steeg het aantal gevangenen van 0,5 miljoen in 1980 naar 2 miljoen in 2000. De kosten van het Amerikaanse gevangeniswezen bedroegen in 2000 dan ook het niet geringe bedrag van $43 miljard (de kosten voor politie en justitie nog buiten beschouwing gelaten).

Gerelateerde links:

- Statistische gegevens over de Amerikaanse oorlogen
- BBC News: Anger grows at US jail population

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl