Exclusief interview met Saddam Hoessein

Door Henry Sturman

17 februari 2003

Met de dreiging van naderende oorlog tegen Irak kan Meervrijheid natuurlijk niet achterblijven in het verstrekken van objectieve informatie en analyses. Maar waar gaat die oorlog eigenlijk over? Het gaat om een oorlog tegen de soevereiniteit van het vrijheidslievende Irakese volk Maar het symbool, de uitdrukking van de Irakese volkswil, is natuurlijk haar krachtige leider, Dhr. Saddam Hoessein, die zich al 34 jaar lang inzet voor het welzijn van zijn land. Dus, wat is er nou beter dan de eminente heer Hoessein, die naar verluidt al is voorgedragen voor het ontvangen van de Nobelprijs voor de vrede, zelf aan het woord te laten? Hierbij dus, mogelijk gemaakt door onze contacten in de vredesbeweging, een exclusief interview van Meervrijheid met Saddam Hoessein.

Meervrijheid: Meneer Hoessein, hartelijk dank dat u tijd hebt willen vrijmaken om met Meervrijheid te spreken. Dat waarderen wij erg, want wij weten dat u en uw woordvoerder, de waardige heer Tariq Aziz, op dit moment overuren maken en alles op alles zetten om een oorlog te voorkomen en de vrede te bewaren.

Saddam Hoessein: Het is mij een genoegen. Ik hecht er zeer aan dat de wereld de waarheid leert over de agressie van de duivelse Bush, die de hele wereld voor zijn imperialistische karretje wil spannen. Het Irakese volk wil net als elk volk in vrede en veiligheid leven, en als dit interview een bijdrage kan leveren aan begrip voor dit streven, dan wil ik daar uiteraard aan meewerken. Het verheugt mij overigens zeer dat onlangs 70 duizend Nederlanders voor mij gedemonstreerd hebben. Mijn hartelijke dank. Ik kreeg tranen in mijn ogen bij het zien van dit spandoek: "Laat Saddam zijn karwei afmaken! Zeg NEE tegen de oorlog!"

Meervrijheid: Meneer Hoessein, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Er is de laatste tijd enige kritiek op uw regering geweest. Zo beweert men dat u verantwoordelijk bent voor 2 miljoen doden. Wat vindt u daarvan?

Saddam Hoessein: Ja, kritiek is er altijd. Wij zijn ook niet perfect. Maar al zouden wij iets verkeerd hebben gedaan, met de beste bedoelingen, een aanvalsoorlog kan nooit gerechtvaardigd zijn. Een land mag alleen oorlog voeren om zichzelf te verdedigen. Wij werken volledig mee aan de inspecties en niemand in Irak wil oorlog. Oorlogen zijn verschrikkelijk, want daar kunnen duizenden doden bij vallen. Bovendien is het meneer Bush alleen om de olie te doen en uitbreiding van zijn militaire bases in het Midden Oosten, zodat hij de regio kan domineren, daarmee het zelfbeschikkingsrecht van alle Irakezen vertrappend. Maar goed, er is helaas niets nieuws onder de zon, de Amerikaanse geschiedenis staat bol van dit soort onderdrukkingsoorlogen.

Meervrijheid: Kunt u daar een voorbeeld van noemen, meneer Hoessein?

Saddam Hoessein: Ja, natuurlijk. Het beste voorbeeld daarvan is toen Amerika half Europa onder de voet liep in 1944-1945. Jullie Europeanen hebben daar vreselijk onder geleden. Zoals jullie ouders en grootouders zich toen onder die imperialistische invasie voelden, precies zo voelen de Irakezen zich nu onder de huidige dreiging.

Meervrijheid: Maar Hitler was een vreselijke dictator, die verdiende het toch om te worden afgezet?

Saddam Hoessein: Ja, natuurlijk. Aldolf Hitler was een slager. Ik verdedig hem ook absoluut niet. Ik ben heel erg tegen Hitler, ik vind absoluut dat hij moest verdwijnen. Maar een aanvalsoorlog tegen Europa was niet de oplossing. Er zijn heel veel argumenten tegen die oorlog te geven. Maar de morele overweging vind ik wel het belangrijkste. Kort gezegd, het was natuurlijk absoluut onverdedigbaar dat Amerika een oorlog met duizenden burgerslachtoffers begon alleen maar op basis van een speculatie dat Hitler Amerika zou kunnen aanvallen.

Meervrijheid: Maar hoe zit het dan met al die Europeanen die door Hitler onderdrukt werden? Amerika heeft hen toch bevrijd?

Saddam Hoessein: Natuurlijk had Europa bevrijd moeten worden van Hitler. Maar dat hadden de Europeanen zelf moeten doen. Amerika had daar niets te zoeken.

Meervrijheid: En al die Joden in de concentratiekampen, die nog niet vergast waren, Amerika heeft hen toch bevrijd?

Saddam Hoessein: Natuurlijk moesten ze bevrijd worden. Maar dat was een zaak van de Joden zelf. De Joden hadden zichzelf moeten bevrijden. Amerika had geen enkel recht om in te grijpen. Het ging Amerika helemaal niet om de bevrijding van de Europeanen. Zoals na de oorlog duidelijk werd, ging het Amerika alleen maar om het vestigen van militaire bases in Europa en het krijgen van controle over de Groningse aardgasvelden, om daarmee de regio te kunnen domineren. Natuurlijk moest Hitler weg. Ik ben er dan ook heel erg voor dat het Europese volk in opstand zou komen om een vrij Europa te vestigen. Maar overheersing door de oorlogszuchtige Roosevelt was geen oplossing. Europa is tot op de dag van vandaag een satellietstaat van de Verenigde Staten, dus jullie zijn nu nog veel verder van huis dan onder Hitler. Bovendien was oorlog helemaal niet nodig. Alle vreedzame oplossingen waren nog lang niet geprobeerd toen die arrogante Amerikanen Europa begonnen te bombarderen en jullie stranden overspoelden op die zwarte dag, 6 juni 1944.

Meervrijheid: Hoe had die oorlog dan voorkomen kunnen worden?

Saddam Hoessein: Inspecties. De militaire druk op Hitler was groot genoeg dat Hitler met inspecties zou hebben ingestemd. Op die manier had voorkomen kunnen worden dat Hitler wapens van massale destructie zou ontwikkelen. Er zijn aanwijzingen dat Hitler daarop aanstuurde en bereid was zijn lange afstandsraketten te ontmantelen. Maar Amerika wilde daar niets van weten. Ze wilden helemaal niet dat inspecties zouden werken. Ze wilden gewoon het regime van Hitler omver werpen. Terwijl Europa geen enkele bedreiging vormde voor Amerika. Het was een ordinaire aanvalsoorlog. En trouwens, er is nog iets over die oorlog wat echt het toppunt is van onrecht, maar helaas zijn er maar weinigen die dat weten.

Meervrijheid: Wat is dat?

Saddam Hoessein: Amerika had geen toestemming van de Volkerenbond om Europa aan te vallen. Als de meerderheid van volkeren daar democratisch voor gekozen had, dan was er tenminste nog enige rechtvaardiging geweest voor die oorlog. Maar Roosevelt en haar schoothondje Churchill hebben Europa op eigen houtje aangevallen. Er was dus geen enkele juridische basis om Europa aan te vallen, het was gewoon een kwestie van brute macht, dus was het des te meer een ongerechtvaardigde aanvalsoorlog. Het zou toch wat zijn als elk land dat machtig genoeg is zomaar op eigen houtje dictatoriale regimes omver gaat werpen. Stel je voor dat buitenstaanders nu zomaar Noord-Korea, Iran en Zimbabwe gaan bevrijden van hun vreselijke regimes. Dat zou toch vreselijk zijn.

Meervrijheid: Maar was het niet toch een goede daad van Amerika om Europa te bevrijden van Hitler, zelfs als we zouden accepteren dat de wereld er niet veiliger door werd, en zelfs als Europa geen bedreiging voor Amerika was?

Saddam Hoessein: Als Amerika echt met goede motieven zou hebben gehandeld, zou daar heel misschien een argument voor zijn geweest. Hoewel het een feit blijft dat een oorlog nooit een oplossing is. Vreedzame oplossingen moeten altijd de voorkeur verdienen. Maar in dit geval was oorlog zeker niet gerechtvaardigd, want Hitler was volledig een creatie van Amerika.

Meervrijheid: Hoe bedoelt u?

Saddam Hoessein: Het verdrag van Versailles na de Eerste Wereldoorlog, dat door Amerika gedicteerd werd, was voor de Duitsers erg vernederend. Het creëerde een voedingsbodem waar een nationalistische sterke leider als Adolf Hitler kon gedijen. Zonder Amerika was er geen Hitler geweest.

Meervrijheid: Is dat niet juist een extra argument dat Amerika het probleem van Hitler moest oplossen, juist omdat zij hem zelf veroorzaakt hadden? Zeg maar, met het idee dat iedereen zijn eigen troep moet opruimen?

Saddam Hoessein: Nee, want door het verkeerde handelen toont Amerika aan dat ze slecht is. Dus het werkelijke probleem was niet Hitler, maar Roosevelt. Hoe slecht Hitler ook was, Amerika vormde een grotere bedreiging voor de wereldvrede dan Hitler. Als Amerika Hitler met rust had gelaten was de vrede in Europa bewaard gebleven, dus er was geen enkele noodzaak voor oorlog.

Meervrijheid: En u bent ook tegen de oorlog in Irak?

Saddam Hoessein: Ja. Zelfs in bijvoorbeeld Engeland, waar het regeringsstandpunt is dat Irak volledig platgebombardeerd moet worden, is 90% van de mensen tegen de oorlog.

Meervrijheid: Wat is het belangrijkste argument van die 90% om tegen de oorlog te zijn?

Saddam Hoessein: De Britten hebben heel goed door dat het volstrekt immoreel is in een democratie als de regering oorlog wil voeren terwijl 90% van de burgers tegen de oorlog is.

Meervrijheid: Ja, maar waarom zijn dan die 90% van de burgers tegen de oorlog?

Saddam Hoessein: In enquêtes zegt 90% dat ze tegen de oorlog zijn omdat ze het verkeerd vinden om oorlog te voeren als 90% van de mensen tegen de oorlog is.

Meervrijheid: Ah, dat is duidelijk. Dank u wel voor uw zeer heldere uitleg. Ik hoop dat uw wijze woorden de bezoekers van Meervrijheid zullen inspireren om voor vrede voor Irak te pleiten. Heeft u nog een laatste opmerking die u onze bezoekers niet wilt onthouden?

Saddam Hoessein: Hartelijk dank. Wij Irakezen en jullie Europeanen hebben een ding gemeen. Wij weten allebei hoe vreselijk oorlog is. Ik ben er van overtuigd dat Europa zoveel steun geeft aan Irak omdat jullie weten hoe erg een aanval door Amerika op jullie soevereiniteit is, want dat hebben jullie aan den lijve ondervonden. Ik beloof plechtig dat als ik met de hulp van Europa aan de macht kan blijven ik alles wat in mijn macht ligt zal doen om Irak nog veiliger, vreedzamer, welvarender en gelukkiger zal maken dan het al is. Weet u, het is vervelend om het te moeten zeggen, maar ook het Irakese volk is niet perfect. Onze grootste bedreiging is natuurlijk de imperialistische oorlogszuchtige politiek van Bush en Blair, de twee grote duivels. Maar ook van binnenuit wordt Irak bedreigd. Als de oorlogsdreiging voorbij is beloof ik dat ik mijn uiterste best zal doen om ook de binnenlandse problemen met de Koerden, Sjiieten en andere vijanden van het Irakese volk op te lossen.

Over de auteur

Henry Sturman studeerde technische natuurkunde in Delft. Hij is freelance auteur voor o.a. HP/De Tijd en is actief binnen de Nederlandse libertarische beweging.

Sturman is eigenaar van Sturman Enterprises, een Haags bedrijf dat diensten verleent op het gebied van automatisering en internet.

Op zijn homepage kunt u meer over hem lezen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl