109 miljoen Nederlanders in 2100: oplossing tegen vergrijzing?

Door Redactie

14 februari 2003

Is immigratie de oplossing voor het probleem van vergrijzing? Drie jaar geleden schreef de Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut daar al het volgende over: Voor veel mensen is de oplossing simpel: als we de toekomstige generaties niet zelf baren, moeten we ze gewoon uit het buitenland halen. De VN biedt deze mensen de helpende hand door voor diverse Europese landen precies uit te rekenen hoeveel migranten ze jaarlijks nodig hebben om hun bevolkingsomvang en leeftijdsstructuur op peil te houden. Zo zou, volgens de VN, Duitsland over de periode 1995-2050 jaarlijks bijna 500.000 immigranten nodig hebben om het absolute aantal 15-64 jarigen op peil te houden, en jaarlijks 3,4 miljoen immigranten om de verhouding tussen het aantal 65-plussers en 15-64 jarigen niet verder te laten oplopen. Ter vergelijking: in de tweede helft van de jaren negentig bedroeg de feitelijke (netto) immigratie in Duitsland ruwweg 250.000 per jaar. Lees meer over de ontluisterende cijfers op de site van het NIDI.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl