Kilometerheffing

Door Hans Bennink

11 februari 2003

"De kilometerheffing is de enige manier om de files effectief te bestrijden" stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat. En deze raad heeft als advies uitgebracht dat de plannen van mevrouw Netelenbos weer uit de kast getrokken dienen te worden. Hierin worden BPM en wegenbelasting vervangen door een kilometerheffing van 8 cent per kilometer.

Op zich lijkt het een sympathiek plan, de automobilist betaalt immers voor zijn gereden kilometers door een variabele belasting die twee constante kosten vervangt. Maar als we kijken naar een voorbeeld van een modale automobilist die in een VW Golf 1.6 (benzine) jaarlijks 25.000 km op de weg zit, dan gaat de sympathie daar alweer vlot vanaf.

De BPM (luxebelasting) voor deze Golf bedraagt zo'n € 2000 bij aanschaf, deze schrijven we in 10 jaar af. Tel hier de jaarlijkse wegenbelasting van € 300 bij op en je hebt een bedrag van € 500 (oftewel € 1,40 per dag) die dan gemiddeld geheven zou moeten worden via de kilometerheffing van 8 cent.Voor diegene die minder dan 17,5 km per dag rijdt is dit een voordelige regeling. Maar iemand met 25.000 km per jaar op de teller rijdt dagelijks 68 km en dat is ruim 50 kilometer te veel. De hierdoor ontstane extra kostenpost bedraagt € 1475 per jaar, een verdrievoudiging ten opzichte van nu.

De Raad van Verkeer en Waterstaat bestaat uit mensen die eufemistisch 'expertise op het terrein van verkeer en waterstaat' hebben. In de praktijk betekent dit dat de organisaties die zij vertegenwoordigen vaak veel baat hebben bij de invoering van grootschalige wegenbouwprojecten. Bij de bouw van dit project zijn natuurlijk vele honderden miljoenen euro's te verdelen. En de instellingen die in de ze raad vertegenwoordigd zijn hebben daarvoor natuurlijk de nodige interesse.

Binnen de discussie moet ook niet worden vergeten dat de automobilist al lang op een variabele manier belast wordt, dit via liefst 320% belasting en accijns op benzine. Maar schijnbaar weerhoudt deze ongekend hoge belasting de automobilist er niet van om dagelijks de auto naar de zaak te pakken en spelen dus andere oorzaken hierin een rol. Het is dan ook een gotspe om diezelfde burger nog eens het prijskaartje te presenteren van een megalomaan plan waarvan het nog maar de vraag is of daardoor de files dan wel opgelost worden.

Hans Bennink

Gerelateerde links:
- Kilometerheffing is enige effectieve filebestrijder
- Raad voor Verkeer en Waterstaat
- Pompen en verzuipen

Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl