De hypotheekrente-aftrek en overdrachtsbelasting moeten op de schop

Door Herbie

3 februari 2003

De hypotheekrente aftrek is een onhoudbare aftrekpost geworden die zijn doel geheel voorbij is geschoten; Ooit in het leven geroepen om "de arme arbeider" ook een kans te geven om "onder het juk van de grootgrondbezitter en vermogende huizenmelker" uit te komen. Nu de totale hypotheekschuld, waarop de rente aftrekbaar is, doorgeschoten is tot zo'n slordige € 350 miljard (!) en het einde van de groei van dit bedrag nog niet in zicht is, lijkt het de hoogste tijd dit stelsel eens tegen het licht te houden.

Wie de feiten op een rijtje zet, kan deze politiek niet langer volhouden en dan is het beter de hypotheekrente-aftrek direct in de komende regeerperiode af te schaffen dan dit gedrocht verder door te laten slepen; Dat het politiek pijnlijk zal zijn deze regeling af te schaffen, moge duidelijk zijn; het is hier echter net als bij de tandarts: hoe langer er mee gewacht wordt hoe moeilijker het wordt. De feiten:

# Het huidige stelsel stimuleert niet het huisbezit maar het hypotheekbezit ! Hypotheeksubsidie is ook een betere benaming dan aftrek. Aflossen wordt fiscaal afgestraft: hoe meer je aflost hoe meer belasting je betaalt en zolang je niks aflost blijft de maximale subsidie behouden. De uitvinding van de aflossingsvrije spaarhypotheek is hiervan een uitwas. En je bent echt verkeerd bezig als je geen maximale top-hypotheek neemt.
#Als je goed verdient en je dus van de hoogste 52%'s schijf aftrekt, krijg je meer van deze subsidie dan als laagbetaalde werknemer of als ondernemer met een slecht jaar.
# De hypotheeksubsidie is uitermate oneerlijk ten opzichte van huurders die ook geen enkele subsidie krijgen (sprekende over de midden-groepen).

Welke voordelen heeft het afschaffen van de hypotheek-aftrek ?
#Het voordeel voor de schatkist (we hebben het over een hypotheekschuld van ca. € 350 mrd maal ca. 5% rente maal ca. 40-50% inkomstenbelasting tarief, reken uit de winst) kan, en moet, direct eerlijk verdeeld worden in belastingverlaging over alle schijven heen, die iedereen dan naar eigen inzicht, zonder overheids-bemoeienis, kan besteden.
#Met het afschaffen van de hypotheekrente-aftrek kan ook het huurwaardeforfait meteen meegenomen worden naar de papierversnipperaar. Daarbij verdwijnt een ondoorzichtig element uit het belastingstelsel dat daarmee weer iets eenvoudiger wordt.
#Het eventueel iets dalende effect op de huizenprijzen heeft als voordeel dat het voor starters gemakkelijker wordt een huis te kopen en hun hypotheek vooral ook af te lossen.

Een andere onlogische regeling met nadelen op dit terrein die ook meteen afgeschaft kan worden is de 6% overdrachtsbelasting. Deze belasting is eigenlijk een startersstraf en een mobiliteitsstraf. Dichter bij je werk gaan wonen of verhuizen voor je werk wordt hiermee geremd, en is dus nog slecht voor het milieu ook. Deze belasting moet dus omlaag en de woonplaatsmobiliteit omhoog.

Uiteraard dient voor de huidige "hypotheekaftrekkers", waaronder ikzelf overigens, een overgangsregeling bedacht te worden. Te denken valt aan de aftrekbaarheid voor deze groep met een bepaalde jaren termijn te laten vervallen, eventueel stapsgewijs via een lagere belastingschijf. Niet vergeten moet worden dat deze groep ook voordeel gaat trekken uit de lagere belasting die voor iedereen gaat gelden. Op deze manier kan men voor de huidige "hypotheekaftrekkers" een zachte landing bedenken". Maar dát er geland wordt, is onvermijdelijk.

Gerelateerde link:
Volkskrant: Nederlander koploper met hypotheekschuld

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl