Issues - Economische groei

Door Redactie

28 december 2004

Is economische groei goed of slecht? MeerVrijheid vindt economische groei goed. Economische groei betekent namelijk in het algemeen dat de gemiddelde productiviteit stijgt.

Economische groeit kan ook voortkomen uit het feit dat meer mensen werken of dat mensen gemiddeld meer uren werken. Of, als je de economische groei niet uitdrukt als een inkomensgroei per hoofd van de bevolking, maar als groei van het totale nationale inkomen, kan het wijzen op een stijging van de bevolking in plaats van op een productiviteitsstijging.

Maar door de bank genomen wijst economische groei op een groei van de productiviteit. Per uur gewerkt produceren we meer koelkasten, meer theatervoorstellingen, meer fietsen, meer taxiritten, meer levensreddende operaties, etc. En dat kan alleen maar goed zijn.

Zeggen dat een productiviteitsstijging slecht is, is zeggen dat het beter is als ik er 10 uur over doe om mijn woonkamer te verven dan dat ik het in 5 uur af kan krijgen. Als een lage productiviteit goed zou zijn, dan zou het het beste zijn om je huis te schilderen met een tandenborstel in plaats van met een kwast of verfrol. Aangezien weinig mensen dat doen, moeten we concluderen dat bijna iedereen het met MeerVrijheid eens is dat een verhoging van de productiviteit, en dus economische groei, goed is. Door economische groei krijgen we allemaal meer vrijheid. We verdienen meer zodat we meer geld hebben zowel om materiële doelen (koelkasten, auto's, etc.) te bereiken als immateriële doelen (op vakantie gaan om te genieten van de zonsondergang in India, etc.).


Economische groei heeft ervoor gezorgd dat we welvarender, vrijer en socialer zijn geworden.
En we krijgen meer vrijheid in de vorm van meer vrije tijd. Als we meer verdienen kunnen we het ons immers permitteren om minder uren te werken. Daarom hoeven de meesten van ons bijvoorbeeld op zaterdag niet te werken, terwijl dat vroeger wel normaal was. Hoe meer we verdienen hoe makkelijker het wordt om met een parttime baan genoeg te verdienen om prettig te leven. Dat wil niet zeggen dat MeerVrijheid vindt dat iedereen minder moet werken. Dat is een vrije keuze voor het individu. Ideaal is dat mensen die veel willen werken en veel verdienen dat kunnen doen, en mensen die minder willen werken en toch voldoende willen verdienen dat ook kunnen. Dus, hoe meer economische groei, hoe hoger de productiviteit, hoe meer welvaart en hoe meer keuzevrijheid en vrije tijd. De hele geschiedenis van de mensheid is een streven van de mens om haar lot te verbeteren. Zolang er economische groei is wordt ons lot steeds beter. Als je economische groei zou tegenwerken dan ontzeg je mensen het recht om hun situatie te verbeteren.

De productiviteitsstijging heeft er ook voor gezorgd dat we socialer kunnen zijn dan in het verleden. Wie meer overhoudt dan nodig is voor zijn eerste levensbehoeften kan meer geven aan anderen. Uiteraard mag dat volgens MeerVrijheid geen verplichting zijn maar feit is dat je alleen maar kunt delen als je wat over hebt gehouden. Wie in een berevel in een grot leeft en 14 uur per dag moet jagen en ploeteren om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien heeft geen tijd en middelen om zich te bekommeren om ouderen, gehandicapten of armen. Naarmate je meer overhoudt kun je je sociale gedrag in een steeds grotere cirkel laten gelden.

Maar is het probleem van economische groei niet dat het leidt tot milieuvervuiling? Nee. Er is geen logische relatie tussen de twee. Voor zover er gevaar voor het milieu is kun je dat met wetten en regels tegengaan. Het feit dat MeerVrijheid voor economische groei is, wil niet zeggen dat we voor milieuvervuiling zijn. Economische groei moet wel plaatsvinden binnen de randvoorwaarde van een schoon milieu. Sterker nog, hoe hoger de economische groei hoe rijker we zijn, en hoe meer we het ons kunnen permitteren om geld uit te geven aan schone technologieën. Dat is ook een van de redenen dat het milieu in voormalige arme communistische landen met een lage economische groei veel vuiler was dan bij ons. Je zou dus kunnen zeggen dat economische groei juist noodzakelijk is voor een schoon milieu. Het milieu in het westen wordt dan ook steeds schoner. Zie bijvoorbeeld het boek The Skeptical Environmentalist.

Wat is er nodig om een hoge mate van economische groei te bereiken? Economische vrijheid. In het boek Leve de globalisering haalt Johan Norberg diverse onderzoeken aan waaruit blijkt dat landen met de hoogste economische vrijheid de hoogste economische groei, de hoogste welvaart, de hoogste levensverwachting en de minste milieuvervuiling hebben. Economische vrijheid is dus niet alleen moreel, het is ook praktisch en het verhoogt de mogelijkheden voor iedereen. MeerVrijheid is voor vrijheid, welvaart en welzijn is dus voor economische groei.

Gerelateerde links:7
- Leve de globalisering
- The Skeptical Environmentalist

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl