Issues - Fascisme

Door Redactie

2 januari 2004

Fascisme is volgens Meervrijheid een verderfelijke ideologie die uitgaat van gecentraliseerd beleid.

Vrijheid en zelfbeschikkingsrecht staan laag op de lijst van prioriteiten voor fascisten. Hoewel socialisme en fascisme vaak worden voorgesteld als tegengesteld zijn deze ideologieën volgens MeerVrijheid sterk aan elkaar verwant.

Onder het fascisme beslissen individuen niet over hun eigen leven. Het individueel belang is ondergeschikt gemaakt aan het groepsbelang en het groepsbelang is ondergeschikt aan het nationaal belang. De staat beslist over de rechten, bewegingen en verdiensten van burgers. Het individu moet zich opofferen ten gunste van het collectief.

Aanhangers van collectivistische ideologieën zoals het fascisme maken de denkfout dat er zoiets bestaat als een eenduidig algemeen belang. En dat een enkele leider of een kleine groep leiders (of de meerderheid) weet wat dat belang dan inhoudt. Maar er zijn talloze algemene belangen voor evenzovele individuen. Een algemeen belang kan alleen bestaan wanneer individuen dat gemeenschappelijk en vrijwillig overeenkomen; wanneer mensen uit eigen beweging toetreden tot groepen die bepaalde belangen voorstaan en tevens de mogelijkheid hebben de groep te verlaten. Fascisme voorziet niet in die vrijheid tot uittreding en kan zo minderheidsgroepen (en feitelijk ook de meerderheid) onderdrukken en uitbuiten. Aangezien er geen eenduidig algemeen belang bestaat zullen de fascistische heersers deze ook nooit kunnen dienen. Uiteindelijk komt vrijwel iedereen bedrogen uit en blijkt dat de heersers alleen hun eigenbelang dienen. Zij verkopen het echter als algemeen belang en onderwijl verkrachten zij de rechten van vrijwel iedereen door middel van betutteling, propaganda, dictaten, intimidatie, demonisering, roof en moord.

Het fascisme gelooft evenals het communisme in de maakbaarheid van de samenleving. Een betere samenleving is volgens hen alleen mogelijk via dwang. Maar de vruchten van dwang, een vorm van geweld, zijn zuur en wanneer de beoogde resultaten niet worden bereikt is de volgende stap een aanscherping van de opgelegde dwang. En zo verandert dwang in terreur waarbij de overheid een totalitaire staat wordt en waarin vrijheid van meningsguiting, vrijheid van onderwijs en vrijheid van associatie geminimaliseerd worden (merk op dat deze vrijheden in Nederland niet bepaald volledig zijn en bovendien onder druk staan).

Zowel het fascisme als het communisme hebben in de 20ste eeuw voor onvoorstelbaar veel leed gezorgd. Hoewel hedentendage terecht tegen fascisme wordt gewaarschuwd wordt er helaas te weinig tegen communisme en socialisme gewaarschuwd. Deze laatste ideologieen (en varianten daarvan) hebben zelfs nog meer ellende veroorzaakt dan het fascisme en verdienen dan ook een sterkere afkeuring dan momenteel het geval is.

Gerelateerde links:
- Over de tien grootste genocides van de 20e eeuw
- Henry Sturman: De gezondheidsdictatuur
- Poster: De maakbare samenleving is een totalitaire samenleving

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl