Issues - Huisvesting

Door Redactie

9 september 2003

Huisvesting is een van de belangrijke thema's in de Nederlandse politiek van vandaag. En dat is niet verwonderlijk. Het aantal inwoners groeit en de woonruimte stijgt niet evenredig mee. Hoe komt het toch dat meningeen klaagt over woonruimtegebrek, terwijl vrijwel niemand klaagt over het tekort aan bedrijfsruimte, het tekort aan mobiele telefoons of het tekort aan groenten en fruit?

Omdat in die sectoren de overheid minder reguleert en de markt vrijer is. Hoewel in theorie het overheidsbeleid gericht is op betaalbare woonruimte voor iedereen, leidt het in werkelijkheid tot een drastische beperking van woonruimte, hogere prijzen en minder keuzevrijheid. Om te zorgen dat de beschikbare woonruimte toeneemt, betaalbaarder wordt en de keuzevrijheid vergroot wordt stellen wij de volgende beleidsmaatregelen voor.

Privatisering
Om de woningmarkt soepel te laten verlopen, dienen alle sociale huurwoningen, woningbouwverenigingen en andere (gemeentelijke) woningactiviteiten te worden geprivatiseerd.

Schaf subsidies af
Wij zijn voor het afschaffen van alle huursubsidies en woningbouwsubsidies in combinatie met belastingverlaging. Hierdoor kan de woningmarkt vrij, flexibel en efficiënt functioneren en kan iedereen die belast is met het uitkeren van subsidies nuttiger werk doen.

Schaf woonbelastingen af
Als het de bedoeling is dat wonen betaalbaar is, is het niet logisch om woningen te belasten. De onroerende zaak belasting moet worden afgeschaft, zowel voor eigen woningbezitters als de bezitters van huurwoningen. Verder is het wonen de laatste jaren veel duurder geworden door allerlei schandalig sterk toegenomen belastingen die verband houden met wonen. Zoals rioolrechten, energieheffingen, milieuheffingen, overige gemeentelijke heffingen en kunstmatig hoge prijzen voor gas, water en licht. Meervrijheid wil dat bewoners alleen de werkelijke kosten hoeven te betalen voor deze goederen en diensten.

Schaf woonvergunningen af
De overheid hoort niet te bepalen waar en of iemand mag wonen. Het feit dat sommige gemeenten regels stellen, bijv. m.b.t. economische gebondenheid, over wie er in hun gemeente mag wonen, is een onacceptabele inbreuk op de keuzevrijheid. Verenigingen van eigenaren moeten wel het recht hebben om hun eigen regels te kiezen over wie er in hun wijk of gebouw mag wonen.

Door het vaststellen van maximumhuurprijzen wordt het minder aantrekkelijk om woonruimte te verhuren of nieuwe huurwoningen te bouwen
Versoepel huurbescherming
Meervrijheid is voor vrijheid van contract tussen verhuurder en huurder. Door "huurbescherming" is het bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om tijdelijk een woning te verhuren. Daardoor laten huizenbezitters onnodig woningen of kamers langere tijd leegstaan, waardoor de beschikbare woonruimte afneemt en de prijzen toenemen. Om te zorgen dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten, moeten huurprijzen worden vrijgelaten. Door het vaststellen van maximumhuurprijzen wordt het minder aantrekkelijk om woonruimte te verhuren of nieuwe huurwoningen te bouwen. Aan de ene kant zullen door huurregulering een paar gelukkige mensen profiteren van lagere huren. Maar andere mensen kunnen geen huurwoning vinden, moeten jaren op de wachtlijst, moeten een huis kopen terwijl ze dat eigenlijk niet willen, of moeten op de zwarte markt huren en betalen dan door de schaarste juist een veel hogere huurprijs dan in een vrije markt zou gelden. Dus de resulterende woningschaarste zorgen op lange termijn maximumhuurprijzen juist voor hogere huurprijzen, een omgekeerd effect dan werd beoogd.

Schaf bestemmingsplannen, bouwvergunningen en woningvoorschriften af
Meervrijheid is voor afschaffing van bestemmingsplannen en andere reguleringen die woninggrond extreem duur maken. Wij zijn er tegen dat de overheid grond goedkoop van boeren koopt en vervolgens enorme winsten maakt door het tegen kunstmatig zeer hoge monopolieprijzen door te verkopen aan ontwikkelaars. Verder zijn wij er tegen als de overheid onredelijk hoge kosten in rekening brengt voor het onwikkelen van de wijkinfrastructuur. Deze zaken zorgen ervoor dat nieuwe woningen extreem duur worden. Er dient een vrije markt te zijn in (bouw)grond en het bouwen van woningen moet worden vrijgelaten. Op deze manier wordt de hoeveelheid woningen aangepast aan de hoeveelheid vraag i.p.v. aan politieke beslissingen en wordt woonruimte betaalbaar voor iedereen. Ook de vele woningvoorschriften en bouweisen dienen te worden afgeschaft. De kwaliteit van woningen dient volledig te worden bepaald door de behoefte. Iedereen moet zelf kunnen kiezen tussen dure woningen van hoge kwaliteit of goedkope woningen van mindere kwaliteit.

Schaf de hypotheekrente en het huurwaardeforfait af
De aftrek van hypotheekrente heeft alleen maar problemen gebracht. Hypotheekrenteaftrek stimuleert niet alleen het huizenbezit maar ook het hypotheekbezit. Mensen worden gestimuleerd schulden te houden. De meeste mensen willen helemaal geen schulden houden, maar op hun eigen tempo hun huis afbetalen. Bovendien is het verkeerd om particuliere huizenbezit te stimuleren en te bevoordelen ten opzicht van huren. Veel mensen huren juist liever, omdat dat makkelijker en flexibeler is. Maar door regulering en het verlies van hypotheekrenteaftrek is een huurwoning vaak minder betaalbaar. Om het voordeel van de hypotheekrenteaftrek weer enigszins weg te nemen is er dan weer het huurwaardeforfait bedacht. Wij stellen voor de hypotheekrenteaftrek en het huurwaardeforfait af te schaffen en te vervangen door een algemene verlaging van de inkomstenbelasting.

Gerelateerde links:
- Het beperkte recht van verhuurders
- Nieuwbouwwoning duurder door nieuwe regels
- Rent control
- Over zoning (bestemmingsplannen)

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl