Ayaan en het sprookje van de vrije meningsuiting

Door Gabriella

28 januari 2003

Er was er eens een meisje wat opgroeide in een land hier ver vandaan. In dat land kon men niet alles zeggen wat men wilde want dan werd je opgesloten. Er bestond ook een religie waar men nooit kritische vragen over kon stellen omdat de straf dan verschrikkelijk zou zijn. Het meisje besloot om op zoek te gaan naar een ander land om in te wonen en na veel omzwervingen kwam zij in een heel mooi rustig land terecht waar men vrij was om te geloven wat men maar wilde en waar men kon zeggen wat men maar wilde zonder daarvoor gestraft te worden. Het meisje wist niet wat ze meemaakte en ze bedacht dat ze maar eens een paar knuppeltjes in het hoenderhok moest gaan gooien. Dat kon immers in dit mooie land want daar bestond een grondwet en daar stond in dat ieder individu het recht had op vrijheid van meningsuiting. En ze leefde nog lang en………….

Wakker worden!!!!!!!…… …………….… Ik kan het niet laten maar ik moet helaas dit prachtige sprookje op een vervelende manier gaan kortsluiten.

Het wordt weer tijd voor een korte cursus. Voor degenen die de beginnerscursus "Politiek correct bewust worden" met belangstelling hebben gevolgd, heb ik naar aanleiding van de onlangs ontstane commotie rondom een interview in Trouw met Ayaan Hirsi Ali van 25 januari j.l. de vervolgcursus:" Hoe kan men op een effectieve manier het debat omtrent de Islam in de kiem smoren?" op papier gezet.

Ter verduidelijking een citaat uit Trouw waarop alle commotie gebaseerd is, Ayaan Hirsi Ali zegt het volgende: "Op het beledigen van de profeet van Allah, Mohammed, staat de doodstraf. Dat heeft de profeet zelf van God vernomen, zoals hij wel vaker boodschappen doorkreeg die hem goed van pas kwamen. Lees het maar na in de Koran: hij stal de vrouw van zijn leerling, Zayneb, door te zeggen dat het de wil van God was. En erger nog hij werd verliefd op Aisha, de negenjarige dochter van zijn vriend. Haar vader zei: ´wacht alsjeblieft tot ze de puberteit heeft bereikt´, maar Mohammed wilde niet zo lang wachten. Dus wat gebeurt er? Hij krijgt van Allah door dat Aisha zich klaar moet maken voor Mohammed. Dat is kennelijk de leer van Mohammed. Het is geoorloofd om het kind van je beste vriend af te pakken. Mohammed heeft gemeten naar onze Westerse maatstaven een, perverse man. Een tiran. Hij is tegen de vrije meningsuiting, als je niet doet wat hij zegt, loopt het verkeerd met je af".

Naar aanleiding van dit artikel hebben verschillende moslimorganisaties furieus gereageerd, Ayaan Hirsi Ali is subiet voor gek verklaard en geen enkele organisatie heeft met tegenargumenten geprobeerd haar betoog te ontkrachten. De reacties van de organisaties hebben alleen maar het idee gesterkt dat intolerantie een groot goed is binnen de moslimgemeenschap en dat vrijheid van meningsuiting, als de islam ter discussie wordt gesteld, een sprookje blijkt te zijn.

Er zijn een aantal dingen die men moet begrijpen in de Nederlandse grondwet. Er staat natuurlijk wel dat ieder individu vrij is om zijn/haar mening te uiten maar, je moet tussen de regels door kunnen lezen om de Nederlandse wet op de juiste waarde in te schatten.

Vrijheid van meningsuiting in de absolute zin des woord is namelijk niet voorbehouden aan ieder willekeurig individu maar aan een select gezelschap. Moslimorganisaties, minderheidsgroeperingen, opiniemakers in de zogenaamde "kwaliteitskranten", massamedia zoals bv: "Het Journaal, informatieve programma´s zoals Nova, cabaretiers zoals Freek de Jonge en ieder ander spreekorgaan van de politiek correcte goegemeente kunnen straffeloos kritiek uiten op praktisch alles, mits het in het correcte kader wordt geplaatst. Zij hebben ook het grootste platform voor het uitdragen van hun mening. Dat er wellicht nog mensen met een afwijkende mening op dit kleine grondgebiedje rondlopen zou men er bijna door vergeten.
Zo kan men met gerust hart verkondigen dat De Paus een seniele man is, dat de streng katholieke leer miljoenen mensen de dood in jaagt en dat katholieke priesters er niet vies van zijn om hun pedofiele lusten te botvieren op vrome koorknaapjes. Natuurlijk zal menig katholiek bestraffend het vingertje heffen en proberen het een en ander te weerleggen maar doodsbedreigingen van fundamentalisten zal men hoogstwaarschijnlijk niet ontvangen.

Er bestaan verschillende effectieve methoden om discussie omtrent de leer van de Islam in de kiem te smoren.

1) Vooral het inhoudelijke debat vermijden
Nooit inhoudelijk ingaan op het standpunt dat is verkondigd. Afleiden van het werkelijke punt dat gemaakt is. In dit specifieke geval valt er namelijk weinig op af te dingen dat een persoon die een negenjarig kind dwingt tot seks en stelt dat hij de wil van God vertolkt en hem beledigen of bekritiseren de doodstraf tot gevolg zal hebben, naar westerse maatstaven als een pedofiele tiran zal kunnen worden gekarakteriseerd. I.p.v het aangaan van een intelligente discussie dient men onmiddellijk een aanklacht in te dienen wegens belediging.

2) Met zoveel mogelijk geluid protesteren
Omdat kennelijk het debat vermeden dient te worden is het beter om vol verontwaardiging te gaan schreeuwen dat iemand rijp is voor de psychiatrische inrichting. Iemand gelijk stellen aan een "Tara Sing Varma" werkt effectiever dan kogels. De publieke opinie moet als een hapklare brok geserveerd worden. Het effect moet ontstaan dat als men slechts de naam van de criticaster van de Islam vermeldt dat men met een glimlach op de lippen meewarig knikkend zal zeggen;"Oh die leugenaar" of nog beter "die racist" om vervolgens geen syllabe van die persoon meer serieus te nemen. Laat de gek maar kletsen.

3) Het grote publiek vooral niet grondig informeren
De publieke opinie dient namelijk de juiste richting in gemasseerd te worden. Voor het masseren van de publieke opinie dient men uitspraken uit de context te lichten en nooit de inleiding tot die uitspraak te vermelden maar gewoon Pats Boem de stelling poneren en Tjakkkka, hoe botter de stelling lijkt, hoe groter de verontwaardiging. Het meest geëigende kanaal is natuurlijk Het NOS journaal. Het journaal bereikt een redelijk groot publiek en nog steeds veel mensen hebben een blindelings geloof in de objectiviteit van dit medium. Men kan ervan uitgaan dat de meeste mensen het artikel toch zelf wel niet zullen lezen dus in feite kan je aan alle mogelijke items de draai geven die je als journalist wenselijk acht.

4) Slachtofferrol vergroten
Vermelden dat dit soort discussies, "de integratie tegenwerkt "of een andere veel beoefende invalshoek " dit soort uitspraken leidt tot stigmatisering en tweedeling" of het alom vertrouwde "discriminatieprincipe" heeft totnogtoe ook altijd goed effect gesorteerd. Zo kan men vanuit bepaalde groeperingen natuurlijk ook altijd heel verontwaardigd roepen dat het schandalig is dat men geweigerd wordt bij de ingang van de discotheek, dat is in dit geval pure "Discriminatie". Het feit dat eigen zussen en vrouwen uit buurthuizen en andere gelegenheden worden geweerd, dat is natuurlijk geen discriminatie maar dat valt onder de noemer "Cultuur".

5) Democratische rechten opeisen op ondemocratische gronden
Beledigde groeperingen mogen natuurlijk altijd roepen dat iemand die dit soort "verwerpelijke" dingen zegt geen volksvertegenwoordiger meer mag zijn, maar gewoon haar mond moet houden (voor haar geldt in geen geval vrijheid van meningsuiting, alleen de beledigde groepering heeft volledige vrijheid), zonder dat voor een dergelijke ondemocratische uitspraak verantwoording dient te worden afgelegd. Degenen die het hardst hun democratische rechten opeisen hebben vaak niet zulke heel zuivere democratische motieven. (Maar dit is ongetwijfeld een hele foute gedachte).

6) Verwijdering van ongewenste individuen
Als alles uit de kast is gehaald en de mond is nog steeds niet gesnoerd kan men natuurlijk ook een sfeer creëren dat extremisten het idee krijgen dat het maatschappelijk belang gediend is bij een verwijdering van dit individu uit de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat er nog velen altruïstische vrijwilligers op Nederlandse bodem rondwandelen.

De illusie dat er al een mooi geïntegreerde samenleving bestaat moet kosten wat het kost gehandhaafd worden, dus er bestaan gelukkig nog wel mooie sprookjes.

Tot slot pleit ik voor een extra clausule in de grondwet om alle onduidelijkheden voor eens en altijd te vermijden "Kritiek op de islam valt onder geen beding onder de vrijheid van meningsuiting en is ten allen tijden verboden." Dan zouden bovenstaande cursussen niet meer noodzakelijk hoeven te zijn.

Gerelateerde links:
- Mohammed, de perverse tiran
- Cursus "Politiek correct bewust worden

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl