Ministerie van waarheid opent aanval op milieu-skepticus

Door Redactie

29 januari 2003

In 2001 publiceerde de Deense statisticus Bjørn Lomborg het boek The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World, dat betoogt dat het de goede kant opgaat met de toestand van het milieu. Dat boek wordt nu aangevallen door een soort Orwelliaanse ministerie van waarheid.

Lomborg was vroeger een milieu-activist, die zich zorgen maakte over het steeds slechter worden van het milieu. Hij ergerde zich aan de geschriften van de econoom Julian Simon, die met cijfers beweerde aan te tonen dat al dat mileudoemdenken niet gerechtvaardigd was. Volgens Simon gaat het door toenemende welvaart en technologie steeds beter met het milieu. Omdat de ideeën van Simon, vooral in de Verenigde Staten, steeds meer invloed begonnen te krijgen stelde Lomborg zich tot doel met goede statistiek aan te tonen dat de conclusies van Simon niet deugden. Tijdens zijn onderzoek kwam hij er echter achter dat Simon grotendeels gelijk had.

Vandaar Lomborg’s boek, waarin hij op basis van zeer gedegen statistische analyse van beschikbare informatie over het milieu concludeert dat het allemaal wel meevalt met het milieu en juist de goede kant op gaat. Een bekering dus van milieu-activist naar milieu-skepticus en een slag in het gezicht van de milieu-lobby.

Die milieu-lobby sloeg hard terug met allerlei zwakke aanvallen op Lomborg’s boek tot en met gegooide taarten en bedreigingen toe, die doen denken aan wat Pim Fortuyn overkwam toen hij in Nederland linkse dogma’s aan de kaak stelde. De meest recente aanval kwam via het Danish Committees on Scientific Dishonesty (DCSD), dat beweert dat Lomborg’s boek oneerlijke wetenschap is. De argumenten van dit comité tegen het boek zijn echter eerder een middeleeuwse inquisitie dan een wetenschappelijke kritiek. Lomborg heeft een taboe doorbroken, juist omdat zijn boek zo gedegen en goed onderbouwd is, en dat is natuurlijk onvergeeflijk. Wat zou het immers vreselijk zijn als de wereld niet echt aan het vergaan is door milieuvervuiling. Dan valt immers het laatste argument voor het linkse anti-economie-, anti-technologie- en anti-vooruitgangsbeleid weg.

Henry Sturman

Gerelateerde links:
- The Lomborg Inquisition
- Running out of resources (PDF formaat). Door Bjorn Lomborg in de Guardian. Aanrader!
- Lomborgs boek op Meervrijheid
- Hans Labohm: Eco-imperialisme bedreigt Derde Wereld
- Quote's van Julian Simon (en over de succesvolle weddenschap die hij had met milieu-doemdenker Paul Erhlich, schrijver van "The population bomb")

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl