Waarom haten islamisten het westen?

Door Thomas Sowell

1 april 2004

Het idee bestaat dat alle acties reacties oproepen. Dat is niet alleen in het geval van individuen, maar ook van landen en complete beschavingen.

Het is maar een paar eeuwen geleden, niet zo lang bekeken vanuit de geschiedenis, dat China de hoogste levenstandaard had in de wereld en de Nederlanders de grootste exporteurs waren ter wereld, terwijl Noord-Afrikanen een miljoen Europeanen in slavernij hielden. Nergens ter wereld hebben hele volkeren hun situatie zo dramatisch zichtbaar en pijnlijk zien veranderen dan in het Midden Oosten.

In de Middeleeuwen liep Europa ver achter op de moslimwereld op het gebied van wetenschap, wiskunde en militaire macht. Zelfs antieke Europese filosofen zoals Plato en Aristoteles werden bekend in het Middeleeuwse Europa via hun geschriften, welke eerst waren vertaald in het Arabisch en daarna weer in de Europese talen.

Vandaag is alles omgekeerd. Het aantal boeken per persoon in Europa is meer dan 10 keer dat van Afrika en het Midden-Oosten. Het aantal boeken vertaald in het Arabisch over de afgelopen duizend jaar is ongeveer hetzelfde als het aantal dat in het Spaans wordt vertaald in één jaar. Er zijn maar 18 computers per 1000 inwoners in de Arabische wereld in vergelijking met 78 per 1000 inwoners in de rest van de wereld. Minder dan 400 industriële octrooien werden verleend aan bewoners van de Arabische landen gedurende de laatste twee decennia van de 20e eeuw, terwijl dat in Zuid-Korea alleen al zo'n 15.000 waren.

Mensen accepteren zo'n wijziging van hun lot niet altijd even gracieus. Nog minder accepteren mensen dat die voorheen aan de top stonden en langzaam maar zeker door anderen werden ingehaald en achtergelaten op economisch, intellectueel en militair gebied. In de islamitische wereld werd eeuwenlang onderwezen, dat zij zichzelf superieur mochten achten aan de 'infidels' van het westen, terwijl alles wat ze zagen duidde op het tegenovergestelde. Erger nog, wat de gehele wereld met eigen ogen ziet is dat het Midden-Oosten weinig heeft gecontribueerd aan de eigentijdse menselijke vooruitgang. Zelfs de olie in het gebied werd voornamelijk ontdekt en ontgonnen door het westen.

Naast de olie is het terrorisme de voornaamste export geweest vanuit het Midden-Oosten. Zij die met een rationeel oog naar de wereld kijken zouden kunnen zeggen dat het Midden-Oosten wat van haar enorme olierijkdom kan gebruiken om hun eigen volk te onderrichten en hen naar de voorhoede te schuiven van de menselijke ontwikkeling. Dit heeft men ooit gedaan, dus waarom niet weer? Alles kan worden bereikt op lange termijn, maar men moet eerst door de korte termijn heen om daar te kunnen komen. Bovendien kan zelfs de korte termijn behoorlijk lang duren als men het vanuit de duur van een mensenleven bekijkt.

Zelfs als de islamitische wereld zulke doelen zou nastreven en haar natuurlijke hulpbronnen er ten dienste van stelt tezamen met de benodigde menselijke inspanning, dan nog kan het generaties duren alvorens men het westen kan evenaren, zelfs als het westen volledig in haar ontwikkeling zou stoppen. Realistisch gesproken zou het eeuwen duren, zoals ook het westen eeuwenlang nodig had om dezelfde inhaalslag te maken.

Wat gebeurt er dan intussen? Wordt er van miljoenen trotse mensen verwacht om dit inferieure lot stilletjes te accepteren, tezamen met hun kinderen en misschien ook hun kleinkinderen? Of zijn ze geneigd te luisteren naar politieke en religieuze demagogen die hun vertellen dat hun lage plaats op de wereldrangorde te wijten is aan de kwaadaardigheid van anderen, zoals het westen, de Amerikanen en de Joden?

Als de volkeren in de islamitische wereld deze demagogen negeerden, zouden zij de uitzondering zijn in plaats van de regel onder die volkeren, welke het moesten afleggen tegen andere in ontwikkeling. Zelfs hier in het westen zijn er machtige politieke bewegingen die hun ideologie baseren op de notie van; ,,de rijken zijn rijk geworden door anderen arm te houden en daarom moeten deze zaken recht worden gezet met alle mogelijke middelen". Deze middelen houden zelden een vorm van zelfverbetering in.

Alleen het 19de Zeeuwse Japan vormt hierop een uitzondering. Het aanvallen van anderen is direct bevredigend en de moderne middelen van communicatie, transport en wapentuig maakt het nog veel gemakkelijker om juist dit te doen.

Ten aanzien van deze achtergrond moeten we ons de vraag stellen in het westen: Waarom haten ze ons zo? Misschien is het zo, omdat het alternatief van ons te haten het haten van henzelf zou zijn.

Thomas Sowell

Dit artikel verscheen eerder in Capitalism Magazine.

Gerelateerde link:
- Bart Croughs: De voordelen van non-interventie

Over de auteur

Thomas Sowell is de Rose and Milton Friedman Senior Fellow aan de Hoover Institution van Stanford University.

Hij schreef meerdere boeken over economie, geschiedenis, ideologische visies, en etnische vraagstukken.

Sowell schreef ook de klassieker The Vision of the Anointed: Self-Congratulation as a Basis for Social Policy waarin hij in meer detail ingaat op bovenstaande ideeen.

Homepage Thomas Sowell.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl