20 miljard

Door Ronald de Vos

20 december 2002

De toetreding van Polen tot de Europese unie kost de huidige leden van de unie maar liefst 20 miljard euro. Polen vroeg eigenlijk nog meer maar onze Europese leiders zagen op enig moment het absurde er zelf blijkbaar toch ook wel van in.

Desalniettemin "staat" de 20 miljard en dan hebben het alleen nog maar over Polen! Naast Polen komen er nog eens 9 andere landen bij; landen die er stuk voor stuk financieel minder goed voorstaan dan Nederland en die allemaal willen graaien in de Europese portemonnee; een portemonnee die u en ik mogen vullen en waarin Nederland veel meer stopt dan het er ooit uit zal halen.

20 miljard euro dus voor Polen alleen. 20 miljard euro op te brengen door de bevolking van de huidige EU... Een klein rekensommetje leert dat dat neerkomt op (20 miljard gedeeld door 380 miljoen Europeanen) 52 euro per persoon! Als de financiering van de Europese Unie naar rato zou plaatsvinden, zou dat dus betekenen dat de 16 miljoen Nederlandse inwoners gezamenlijk meer dan 840 miljoen euro weggeven!

Nu is gevoeglijk bekend dat Nederland per hoofd van de bevolking veel meer aan Europa bijdraagt dan bij voorbeeld een inwoner van een land als Spanje. Feitelijk betalen wij per hoofd van de bevolking simpelweg het meest. (Zou dat te maken hebben met het feit dat wij tenslotte de Sinterklaasstaat zijn; iets waar geen andere Europees land zich op kan bogen?) In hoeverre Nederland per hoofd van de bevolking meer bijdraagt blijkt uitermate moeilijk boven water te krijgen. Enkele uren zoeken op het Internet (waaronder op de officiële Europa-sites) heeft geen resultaat opgeleverd met uitzondering van de zinsnede "De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten"... Een klassiek "links/socialistisch" standpunt. Vrij vertaald betekend het: Zoveel mogelijk Nederlands geld naar het buitenland!

In Europees verband betekent dit dus dat de gemiddelde Nederlander (waarbij dus helemaal niet wordt gekeken naar of je nu miljonair bent of in de bijstand zit) veel meer bijdraagt. Laten we die bijdrage voor wat betreft de toetreding van Polen nu eens op 100 euro zetten. Geloof me, dat is geen irreële waarde. Dat houdt in dat Nederland een bedrag van meer dan 1,5 miljard weggeeft! Moet u eens kijken wat u daarmee voor de zorg, de veiligheid of het onderwijs kunt doen!

En dan hebben we het alleen nog maar over Polen gehad. De andere 9 toetredende lidstaten zullen eveneens een greep in uw portemonnee doen!

Ik durf niet meer verder te rekenen...

Ronald de Vos. Meer van hem leest u hier

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl