Groene gifstroom

Door Hans Bennink

31 december 2002

Dat groene stroom helemaal niet zo groen is als de overheid u wil doen geloven werd deze maand pijnlijk duidelijk. De milieubeweging moest er in Apeldoorn namelijk aan te pas komen om te protesteren tegen de groene Biomassacentrale Fibroned. Door de jaarlijkse verbranding van 300.000 ton kippenstront aldaar komt er zoveel troep uit de schoorsteen van de centrale dat de uitstoot van de Hoogovens zelfs nog gezonder blijkt te zijn.

Biomassa is de benaming voor het opwekken van stroom uit biologisch afval. Denk hierbij aan gemalen beesten, rioolslib en -in dit geval- Achterhoekse kippenmest. Om voor subsidie in aanmerking te komen hoeft dit afval overigens niet persé uit Nederland te komen. En zo worden scheepsladingen houtsnippers uit Canada hier naar toe verscheept om samen met de Nederlandse subsidie in vlammen op te gaan.

Niet alleen biomassa is een energieopwekker van bedenkelijk groene aard, windenergie valt daar ook onder. Men vergeet namelijk dat bij de productie van beton en staal ervoor heel veel energie en water wordt verbruikt. En maar weinig milieubeschermers willen horen dat windmolens 40% van de tijd energie verbruiken in plaats van deze op te wekken. Energie leveren ze pas vanaf windkracht 4. Maar zodra de meter op 8 staat worden de wieken stilgelegd omdat het anders gevaarlijk voor de mens wordt. Voor vogels is dat al veel eerder, want jaarlijks zorgen de wieken voor vele honderden gevederde slachtoffertjes.

Gelderland krijgt er dus een luchtvervuiler van ongekende omvang bij op een industrieterrein voor milieuvriendelijke bedrijven. De lokale kippenstront zorgt daar namelijk voor de uitstoot van vele kilo's zware metalen als dioxine, kwik en cadmium die in de buurt van de centrale neerslaan. En dat allemaal als middel in de strijd tegen het broeikaseffect. Wat moet het dan vervelend zijn voor de omwonenden dat steeds meer onderzoeken dat vermeende broeikaseffect naar het land der fabelen verwijzen.

Maar tegen overheidsidiotie valt weinig zinnigs in te brengen. Ze heeft nou eenmaal alle pijlen gericht op het verwezenlijken van de Groene Droom en daar het belasting- en subsidiestelsel volledig op aangepast. En ook mag de internationale voortrekkersrol op milieugebied natuurlijk niet in gevaar komen. Dus gaat de overheid ongestoord door met de subsidie van Fibroned met liefst 5 miljoen euro. Dat het broeikaseffect inmiddels overal ontkend wordt en Apeldoorn een regelrechte gifbelt wordt, vormt daarbij natuurlijk geen enkele belemmering.

Hans Bennink

Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl