Zweeds gezwets

Door Hans Bennink

4 december 2002

Dat de Fransen mordicus tegenstander zijn van het Nederlandse drugsbeleid weten we al langer. Maar sinds kort hebben ze binnen de EU een nieuwe strijdmakker gevonden in hun 'oorlog tegen drugs': de Zweden. We kennen dit land amper. Maar wat we wel weten is dat de Zweden koplopers zijn bij het belasten van de meest krankzinnige dingen. Een goed voorbeeld daarvan is de extreme belasting op genotsmiddelen. Dientengevolge zuipt het Zweedse volk zich klem aan illegaal gestookte drank.

Het moet deze 'Moonshine Spirit' zijn die de Zweedse minister van Justitie Bodström parten speelt bij het nuchter beschouwen van het drugsbeleid. Iemand met een werkend stel hersenen weet namelijk dat iets aantrekkelijker wordt door het te verbieden, waardoor juist de vraag zal stijgen. Maar nee: men verlangt van Nederland een stopzetting van het huidige beleid, en de coffeeshops dienen zo spoedig mogelijk te worden dichtgetimmerd.

In navolging van Nederland zijn ook Duitsland en Engeland 'om' waar het 'soft drugs' betreft. Ze hebben door dat de strijd ertegen juist een omgekeerd resultaat geeft, al geeft men dat alleen schoorvoetend toe. Het is dan ook vreemd te horen dat de Zweden met name van Nederland verlangen dat wij ons drugsbeleid omgooien en gebruikers over moeten leveren aan de dealers op straat. Natuurlijk hoeft het allemaal niet onmiddellijk, maar (zo lezen we in de Telegraaf) "Een verklaring waarin staat dat drugs illegaal zijn in Nederland en dat coffeeshops dicht zullen gaan, is voldoende."

Minister van Justitie Donner is er zelf eigenlijk best voorstander van, maar zal dat niet hardop zeggen. Gelukkig voor hem blijkt er uit wel één recent onderzoek dat een 'joint' liefst vijf keer zo kankerverwekkend is als een gewone sigaret. Nou zijn er weliswaar ook onderzoeken die het tegendeel beweren, maar die zijn natuurlijk geen koren op de molen van de minister.

Maar het melodrama van Donner was nog niet voorbij. Ook de verschrikkelijke effecten op het geheugen mogen vooral niet worden verontachtzaamd vindt Donner: "Jongeren nemen niets meer op als ze gerookt hebben. Daarmee zou hun hele schoolopleiding voor niets kunnen zijn." Ja ja, en zo is het bijna wonderbaarlijk te noemen dat een hele generatie uit de jaren '60 en '70 überhaupt nog wat opgestoken heeft op school.

De Europese droom is een zeepbel die al veel langer uit elkaar gespat is. Waar ze oorspronkelijk bedoeld was om de handel tussen Europese landen eenvoudiger te maken verwerd het tot een belastingverslindend monster ter bevordering van de Progressieve Utopie. Maar nu blijkt ook rechts Europa ontdekt te hebben hoe je andere landen kunt verplichten in hun pas te lopen.

Het is buitengewoon jammer dat de Haagse politiek tegen een referendum over de uitbreiding van de EU is. Waarschijnlijk zou de uitkomst helemaal niet zo gunstig uitpakken voor ze. Maar als die gedachte dan toch al zo leeft, wordt het dan niet eens tijd voor een referendum over de verkleining van de EU: namelijk een zonder Nederland? Voor afspraken over het gebruik van de Euro en voor vrije handel met andere landen is een volwaardig lidmaatschap namelijk verre van noodzakelijk.

Hans Bennink

Telegraaf: EU: Nederlands drugsbeleid probleem

Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl