Progressief piramidesysteem

Door Hans Bennink

17 december 2002

Slechts een beperkt aantal mensen schijnt te beseffen wat de gevolgen kunnen zijn van de huidige groei van de linkse partijen. Op een of andere manier gedijen de ideeën van links een stuk beter in de Nederlandse samenleving dan enkele maanden terug. Helaas staren de politieke partijen ter rechterzijde zich blind op hele andere dingen.

De rechtse partijen lijken nu alleen nog maar oog te hebben voor symptoombestrijding van onwenselijke gedrag in de samenleving. In plaats daarvan zou men een weerwoord moeten geven tegen de linkse retoriek met al haar leugens en halve waarheden. Maar er wordt alleen maar gezeurd over veiligheid, normen, waarden en meer van dat moois. Al met al zijn we na de constatering van het gebrek ervan werkelijk geen spat opgeschoten.

Kiezen voor nog meer socialisering van de maatschappij is kiezen voor een beperktere welvaart voor allen. Het recept is bekend: verhoog de uitkeringen en het minimumloon met 10% en plaats daarmee meer mensen in de groep inactieven. Als gevolg ervan wordt er minder geld in Nederland verdiend waardoor meer mensen aan het infuus komen te liggen en de vicieuze cirkel is een feit. Je hoeft geen economie te hebben gestudeerd om te beseffen dat het einde dan snel in zicht zal zijn.

Wat de progressieven blijkbaar willen is niet veel anders dan een ordinair piramidesysteem. Met mooie verhalen wordt de eerste groep binnengehaald welke flink zullen profiteren van het systeem. Natuurlijk gaat dit ten koste van komende laatinstappers, de 'sterke schouders' die pas laat in het spel door de knieën zullen gaan. Zij zullen dus de grootste bijdragen moeten leveren ten bate van de socialistische heilstaat.

Maar 'rechts' kiest duidelijk voor het achterhoedegevecht en sluit liever haar ogen voor een mogelijk linkse meerderheid in het parlement. De vraag is dan ook hoe lang het nog duurt voordat een hard tegengeluid gehoord zal gaan worden. Bij de afgelopen verkiezingen wist iedereen na 15 mei precies hoe het allemaal had gemoeten. Maar voorlopig is het alleen maar retoriek over 130 op de snelweg, meer geld voor veiligheid en nog weer minder asielzoekers die overheerst. Maar door dit blindstaren wordt de kans steeds groter dat 'De Internationale' binnenkort weer wat vaker te horen zal zijn.

Mocht het zover komen, zorg er dan voor om tot de vroeginstappers van de socialistische piramide te gaan behoren en laat de sterke schouders lekker rusten. Houd gewoon ontspannen met de rest uw hand op en wacht gedwee tot de boel klapt. Dit is namelijk onontkoombaar, de recente geschiedenis kent daar genoeg voorbeelden van. En al die uitgeruste sterke schouders zullen dan weer hard zijn voor de wederopbouw van de maatschappij.

Hans Bennink

Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl