Aids in Nederland, de waarheid over volksziekte #38273.

Door JayBee

3 december 2002

Aids is geen Nederlands probleem. Over de cijfers wordt bewust geheimzinnig gedaan en de Nederlander wordt een rad voor ogen gedraaid. Desondanks kan het voor de Nederlander nog een flinke kostenpost worden, aangezien verzekeringen weleens rare dingen zouden kunnen doen.Inleiding

Stop Aids Now is een actie voor het aidsfonds dat de laatste tijd weer eens in alle hevigheid losbarst. Ik had al eerder gelezen dat het reuze meevalt met het aantal aids-patiënten in Nederland, maar telkens als ik dat iemand meedeelde, geloofden ze me niet. Vandaar dat ik maar eens op onderzoek ben gegaan en de resultaten waren precies zoals ik gedacht had.


Het aantal HIV-patiënten in Nederland

Het aantal nieuwe HIV-patiënten in Nederland elk jaar:

  Absoluut aantal
in 2002 jan-juni
Absoluut aantal
in 2001 jan-juni
Trend (%)
Aantal consulten 9260 9727 -5%
HIV-testen 4894 4403 11%
HIV-positief 45 27 67%

(bron: SOA)

Per jaar lopen dus, laten we een mooi gemiddelde nemen, zo'n 70 mensen HIV in Nederland op. Zeventig. Een Nipo-onderzoek van 2001 wees uit dat de Nederlanders Aids het grootste gezondheidsprobleem vinden. Waarom wordt niet gezegd. Toch kende in 1998 1 op de 10 mensen iemand met HIV/Aids in de directe omgeving. Ook al gebruikt men het dadelijk te noemen VN-HIV-cijfer, dan nog kent elke HIV-patiënt 1.000 mensen. Zouden HIV-patiënten niet doodgaan aan Aids, dan worden ze wel doodgeknuffeld.

Het zoeken naar deze cijfers is moeilijk omdat het Aids-fonds en andere Aids-projecten niet graag de waarheid over deze ziekte zeggen. Cijfers over Nederland zijn erg moeilijk te vinden. Je ziet wel vaak de ernstig gedramatiseerde VN-cijfers over geheel West-Europa.

"Het aantal nieuwe besmettingen met hiv is in 2001 (ten opzichte van 2000) met 9% gestegen tot 61 gevallen, 45 mannen en 16 vrouwen. In Nederland zijn op dit moment naar schatting 17.000 hivgeïnfecteerden (Unaids, WHO, 2002).". 17.000 geïnfecteerden dus. Met een jaarlijkse toename van 61 gevallen, moet men hier 278 jaar over doen. Een conclusie zou kunnen zijn dat Aids-patiënten verrekt lang leven. Een ander is dat de storm al voorbij is. Het Aids-Fonds twijfelt ook aan dit hoge getal: "Aan de betrouwbaarheid van deze schatting kan echter getwijfeld worden aangezien deze gebaseerd is op aids-cijfers". Het is onduidelijk wat ze hiermee bedoelen. Een ander statistiek, ook van UnAids, claimt dat 0,2% van Nederland HIV heeft, dat zijn 32.000 mensen (Bron). Later zullen we zien dat onze eigen ministerie het aantal op 7.000 schat. Deze schatting is natuurlijk het meest betrouwbare, al moeten we in het zicht van de jaarlijkse toename nog veronderstellen dat zelfs dat getal wellicht te hoog is.


Het ware aantal Nederlandse hiv-patiënten

"Het aantal nieuwe besmettingen met hiv is in 2001 (ten opzichte van 2000) met 9% gestegen tot 61 gevallen, 45 mannen en 16 vrouwen. Tussen 1995 en 2000 steeg het percentage niet-westerse hiv-geïnfecteerden in de polikliniek van het Amsterdams Medisch Centrum van 20% naar 40%", aldus een document bij het Aids Fonds (bron). Naast Niet-Westerse-allochtonen hebben we natuurlijk ook onze vrienden uit Oost-Europa. Van de totale aids-patiënten in Nederland is 15% van Oost-Europeaanse afkomst (zelfde bron). Er is zelfs een speciaal programma voor allochtonen gemaakt, (Bron). De reden hiervoor is dus gegeven.

Verder nog een opmerkelijk statistiek-berichtje, "Uit cijfers van het CBS (2002) blijkt dat bijna 40% van de in 2000 aan aids overleden mannen van allochtone afkomst is. Hiervan is 14% westers en 26% niet-westers. Bij vrouwen overleden aan aids is zelfs 54% allochtoon, waarvan 8% westers en 46% niet-westers. Het aandeel van allochtonen in de sterfte aan andere doodsoorzaken bedraagt voor mannen en vrouwen respectievelijk 19% en 17%. Dit betekent dat er in verhouding meer allochtonen aan aids overlijden dan aan de overige doodsoorzaken (CBS, 2002)". Van de mensen die in Nederland nu sterven is dus al 20% niet-Nederlands. En dit terwijl allochtonen een ouderwetse bevolkingsgroei (veel kinderen, nauwelijks vergrijzing) kent. Maar dit is niet de plaats om daarop in te gaan. Verder blijkt dat van de 16 HIV-vrouwen die een kind krijgen 14 er een Niet-Nederlandse nationaliteit hadden. 88% dus.

Bovenstaand alinea geeft aan dat op dit moment dus onder de aids-doden 40% allochtoon is. Dat er nog steeds over een "sterke relatieve stijging" onder allochtonen wordt gesproken komt door het volgende: "Relevant voor allochtonen is dat zij door het taboe op aids en seksualiteit enerzijds en de onbekendheid met en gebrek aan toegang tot de Nederlandse gezondheidszorg anderzijds, vaak pas in een zeer laat stadium getest worden op de aanwezigheid van hiv".

Het aantal nieuwe HIV-patiënten zal daarom jaarlijks meer zijn dan 70, echter, het aantal Nederlanders zal niet hoger zijn dan 30. Een reële schatting is dus dat 3 op de 10 nieuwe HIV-patiënten van Nederlandse oorsprong zijn.


Progressie!

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) schat het aantal HIV-patiënten dus op 7.000 (Bron). Wanneer we dit getal aanhouden, dan mag men spreken van een gigantische overwinning op het HIV-virus in Nederland. Vorig jaar kwamen er 70 mensen bij. Dat is 1%! Wanner HIV-patiënten gemiddeld 13 jaar kunnen leven met het virus dan zakt het aantal binnen de kortste keren van 7.000 naar 910. Wanneer men het VN-cijfer van 17.000 neemt, dan is de daling nog spectaculairder! Geen daling van 87%, maar 95%!!

Het RIVM houdt voor het ministerie van Volksgezondheid de statistieken bij. In 1999 gaf de overheid 14,8 miljoen gulden (6,8 miljoen euro) uit aan mensen die leden aan de ziekte in Nederland. Ter vergelijking: aan Sepsis gaf het drie maal zo veel uit. Alles wat Nederland meer geeft dan deze 14,8 miljoen gulden aan HIV/Aids is dus verkapte ontwikkelingssamenwerking.

Het zoeken naar de uitgaven tegen Aids door de overheid is lastig. Als iemand me daarbij helpen, graag. Het probleem is dat directe en indirecte investeringen lastig te vinden zijn. Deze gaan niet allemaal onder de noemer ontwikkelingssamenwerking, laat staan volksgezondheid.

Op de VN-site hetvolgende citaat: "One-and-a-half million people were living with HIV/AIDS in the richer countries in 2001-North America (950 000), Western Europe (550 000), Australia and New Zealand (15 000). An estimated 75 000 people became infected in 2001, while some 23 000 people died of AIDS in the same year.". Soms vraag ik me of er niemand is die de cijfers leest. Ze zeggen dat 1,5 miljoen mensen in de westerse wereld HIV heeft, daarvan gaan er 23.000 mensen dood, dat betekent dat een HIV-patiënt 65 jaar met HIV kan leven, met andere woorden, krijg je HIV wanneer je 20 bent, dan kun je nog 65 jaar vooruit!! Uiteraard klopt die anderhalf miljoen niet. De Europese cijfers zijn nog vrolijker, hier sterft klaarblijkelijk maar 8 op de 570-hiv-patiënten elk jaar (1,4% = 71 jaar). (Bron).

De schijnbaar steeds algemener wordende consensus dat aidsproducten in Afrika goedkoper moeten zijn, of dat de patenten die private onderzoekers hebben niets waard zijn maakt het er niet goedkoper op. Onderzoekers van medicijnenfabrikanten kunnen daarop twee dingen doen, meer geld uit andere potjes halen, zodat andere medicijnen duurder worden, of ermee stoppen. Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk gezien de prestige die er mee gemoeid is. Argumenten voor het vrijgeven van medicijnen tegen verdere verspreiding van HIV, en het laten betalen door het rijke westen klinken leuk, maar wie gaat dat betalen? Zijn de westerse landen vrij van ziekte? Of moeten de Nederlandse Hiv-patiënten dus meer betalen? Ooit gedacht dat de verzekeringspremies wel eens omhoog zouden moeten gaan wanneer Nederland miljoenen HIV-patiënten indirect gaat sponsoren? Het aantal aids-patiënten in het rijke westen bevat volgens de gedramatiseerde VN-cijfers anderhalf miljoen. Deze anderhalf miljoen mensen kunnen niet voor 45 miljoen mensen de kosten betalen. Westerse verzekeringsmaatschappijen moeten prijsverhogingen weigeren.


Conclusie

Er bestaan nog twee andere misvattingen over HIV. De eerste is dat steeds meer heteroseksuelen mensen aids krijgen. Nu, dat mag wel zo zijn, maar er wordt niet bijgezegd dat de stijging tussen de homo/hetero-verhouding vooral te danken is aan drugsverslaafden en importdrugsverslaafden. Dat deze vaker hetero zijn dan homo behoeft geen verdere uitleg.

De tweede misvatting is dat de kerk medeschuldig zou zijn. Mensen dus die zo veel waarde hechten aan de kerk en daardoor geen condooms gebruiken. Ziet U het eigenlijk al voor U, diep in de bossen van Burundi, dat iemand de krant openslaat en ziet dat een of andere Poolse man in een rok zegt dat hij geen condooms mag gebruiken, de Burundees opstaat, naar zijn hut loopt en vervolgens alle condooms weggooit? Nou dan. Buiten dat, de diepgelovigen (want men kan iemand diep gelovig noemen als deze de Paus volgt) zouden ook geen seks voor het huwelijk mogen hebben, laat staan tijdens het huwelijk met andere mensen. De snelle verspreiding van het virus is dus vooral te danken aan mensen die zich NIET aan de regels van de kerk houden.

Laten we eens even naar de ziekte kanker kijken. Over 1998 is 66.000 keer de diagnose kanker vastgesteld. En een op de drie mensen in Nederland zal een vorm van kanker krijgen. Er is geen reden om te veronderstellen dat dit getal dit jaar lager is. (bron: Algemeen Dagblad). Jaarlijks gaan er wereldwijd een stuk meer mensen dood aan kanker dan aan Aids (zo'n 20.000% meer).

Hart- en vaatziekten, kanker, spierziekten... Allemaal verschrikkelijke ziekten waar Nederlanders aan dood kunnen gaan. Wanneer men bekijkt dat 30 van de 13 miljoen Nederlanders (dat is 1 op de 433.000 Nederlanders) elk jaar HIV kan krijgen dan kan men concluderen dat men het in Nederland praktisch onmogelijk is om HIV te krijgen. Aids-uitgaven naar onderzoek dienen daarom in het potje van ontwikkelingssamenwerking te zitten en niet in Volksgezondheid. Het is lullig om te zeggen, maar het is geen Nederlands probleem. Besef dat wanneer U een goed doel uitzoekt. Wilt U Uw eigen levenskansen vergroten, kies dan voor een bestrijding van een ziekte die U kan krijgen.

Mensen mogen in Aids-fondsen stoppen wat ze willen, en de overheid mag het bijdragen. Maar het aids-Fonds moet wel de Nederlander volledig informeren, en de overheid zou alleen maar geld uit het Ontwikkelingssamenwerking-potje mogen gebruiken.

JayBee

Gerelateerde link:
- Bart Croughs: De leugens rond AIDS

Dit artikel verscheen eerder op http://www.pimfortuyndiscussie

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl