Waarom vrouwen geen kaart kunnen lezen

Door Henry Sturman

29 november 2002

Op de website van het Engelse blad The Spectator staat een artikel over verschillen tussen mannen en vrouwen. Een paar jaar geleden was het nog volstrekt taboe om ook maar de mogelijkheid te opperen dat vrouwen heel misschien anders zouden kunnen zijn dan mannen (behalve misschien lichamelijk). Nu lijkt daar voorzichtig een kentering in te komen.

Het genoemde artikel gaat over de theorie dat het gemiddelde mannelijke brein heel geschikt is voor systematisch denken terwijl vrouwen technisch en analytisch minder sterk zijn, maar wel heel goed kunnen emphatiseren met anderen. Vandaar dat mannen vaak beter zijn in kaart lezen, wiskunde en andere technische zaken. Dit verschil is al merkbaar bij baby's van amper een dag oud. Zelfs op die prille leeftijd tonen meisjes al vooral interesse in gezichten en jongens in mechanische objecten zoals pistolen en treinen. Die theorie zou ook verklaren waarom bijna alle autistische kinderen jongens zijn. Zij zijn gewoon jongens met een "supermannelijk" brein: zeer technisch gericht maar heel zwak in sociale omgang. Er zijn zelfs onderzoekers die zover gaan te beweren dat er twee fundamentele vormen van cognitie zijn, "mannelijk" en "vrouwelijk", die elkaar wederzijds uitsluiten.

Zelfs in sectoren waar tegenwoordig mannen en vrouwen dezelfde kansen krijgen, kiezen mannen eerder voor technische functies en vrouwen voor sociale functies. In de medische wereld zijn bijvoorbeeld chirurgen meestal mannen en logopedisten meestal vrouwen. Dit suggereert dat er een soort natuurlijke verdeling van werk tussen mannen en vrouwen is, die niets heeft te maken met discriminatie. Maar dat is iets dat mannen en vrouwen al meer dan 10.000 jaar weten, hoewel progressieve intellectuelen en feministen het de laatste 40 jaar vergeten zijn.

Lees het artikel van The Spectator

Over de auteur

Henry Sturman studeerde technische natuurkunde in Delft. Hij is freelance auteur voor o.a. HP/De Tijd en is actief binnen de Nederlandse libertarische beweging.

Sturman is eigenaar van Sturman Enterprises, een Haags bedrijf dat diensten verleent op het gebied van automatisering en internet.

Op zijn homepage kunt u meer over hem lezen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl