De maakbare samenleving is een totalitaire samenleving

Door Redactie

23 november 2002

De SP staat op grote winst in de peilingen en een groot deel daarvan is te danken aan het charisma van Jan Marijnissen. De voormalig Maoïst heeft zijn ideologische veren nog niet afgeschud want wie het de partijpublicaties leest valt het op dat de partij een groot geloof heeft in de maakbare samenleving. Woorden als "plicht" en "dwang" komen opmerkelijk vaak voor op de website, in het verkiezingsprogramma en in de statuten. Vorige eeuw zijn daar zeer slechte resultaten mee behaald. Aangezien menigeen dat lijkt te zijn vergeten is het tijd geworden voor een poster ter opfrissing van het geheugen.

Zo streeft de SP volgens haar statuten naar "het verwezenlijken van een socialistische maatschappij". Ongetwijfeld zijn de meeste SP politici goedbedoelende, integere en vredelievende mensen en wenst men geen samenleving zoals Maoïstisch China of de Sowjet Unie. Maar goede bedoelingen hoeven niet tot goede resultaten te leiden. Bovendien hebben mensen die geloven in de heilzame werking van dwang de neiging meer dwang en plicht te introduceren wanneer eerdere dwang niet tot de gewenste resultaten heeft geleid. Mocht het onwaarschijnlijke geval zich voordoen dat de SP ooit een parlementaire meerderheid behaalt, dan is het bepaald niet ondenkbaar dat dwang op dwang volgt richting een steeds onvrijere, totalitaire maatschappij.

Mocht de partij aan de macht komen dan kan men de volgende maatregelen verwachten:

De poster is beschikbaar in verschillende formaten:

Kleinst: 100 x 133 pixels , 9 Kb totalitair-kleinst.jpg

Klein: 150 x 200 pixels , 14 Kb totalitair-klein.jpg

Groot: 300 x 400 pixels , 39 Kb totalitair-groot.jpg

Grootst: 480 x 640 pixels , 71 Kb totalitair-grootst.jpg
- Invoering stemplicht
- Verbod van reclame gericht op jongeren
- Bedrijven worden gedwongen voor 5% arbeidsongeschikten in dienst te nemen
- Dwingen van lagere overheden om op grote schaal sociale woningbouw in de witte wijken in te voeren.
- Dak- en thuislozen verplicht 24 uur in sociale pensions
- Farmaceutische industrie moet verplicht goedkope medicijnen maken voor de derde wereld
- Verbod op werken in het weekeinde
- Bedrijven zijn verplicht minstens een kwart van de werknemers pas na de ochtendspits met het werk te laten beginnen
- Verplichte studierichting die opleidt tot democraat (lees: socialist)

Meer totalitaire maatregelen kunt u lezen op de website van de SP of in de HP/De Tijd van deze week in het artikel van Joost Niemöller "Een mooie grijze wereld".

Ter afsluiting nog enkele toepasselijke quotes:

"Dwang kan alleen eindigen in chaos" Gandhi

"Wie dwang gebruikt is schuldig aan moedwillig geweld. Dwang is inhumaan." Gandhi

"Een samenleving die gelijkheid prefereert boven vrijheid zal geen van beiden bereiken" Milton Friedman

"Er is niets wat zoveel schade aanricht als goede bedoelingen" Milton Friedman

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl