Het spook van Karl Marx

Door Berdt van der Lingen

21 november 2002

Tot mijn grote verbazing zijn er anno 2002 nog steeds mensen die vinden dat communisme zo slecht nog niet is. Tot mijn verbazing sympathiseren veel mensen nog steeds openlijk met de "wetenschapper" Karl Marx. Ondanks dat Communisme, Socialisme en Nationaal Socialisme meerdere malen haar gezicht lieten zien, en keer op keer faalden. Ten koste van onvoorstelbaar lijden en de levens van miljoenen individuen, gezinnen, mensen van vlees en bloed.

De vaak gehoorde repliek is dan vaak in de trend van "Natuurlijk, er zijn misschien dingen fout gegaan maar Mao en Stalin begrepen het niet goed. En Noord-Korea en Cuba zijn eigenlijk slechte voorbeelden. Er is niets mis met het communisme op zich." of nog mooier: "Karl Marx bedoelde het goed".

En zo redeneert ook bijvoorbeeld een partij als de SP in haar programma dat de implementatie faalde, en uiteindelijk dat de mens faalde, niet het communisme an sich.

Maar om het communisme werkelijk te kunnen beoordelen moeten we terug naar Karl Marx en Friedrich Engels. Als je bijvoorbeeld het door hen geschreven communistisch manifest goed leest, en daarbij telkens afvraagt "wat betekent dit voor mij?" of "wat zou dit voor mij kunnen betekenen?" wordt snel duidelijk dat het communisme fundamenteel onjuist, immoreel en gevaarlijk gewelddadig is.


Friedrich Engels
Allereerst zijn Friedrich Engels en Karl Marx zelf ook niet erg positief over het communisme, zij spreken over een spook wat over Europa waart: " Een spook waart door Europa - het spook van het communisme."

Na een lange uiteenzetting van wat er allemaal onrechtvaardig is, waar wat voor valt te zeggen, wordt er in het manifest ingespeeld op onderbuikgevoelens van de arbeiders als jaloezie en afgunst. Om het simpel te houden wordt de maatschappij in 2 stukken gehakt: arm en rijk, proletariër en de bourgeoisie.

De welvaart is oneerlijk verdeeld is de redenatie: "ik ben arm en jij bent rijk en das niet eerlijk!" zou Calimero zeggen. Van daaruit is de conclusie onverkort: Al het eigendom moet van de Bourgeois afgepakt worden en staatseigendom worden. Onder Bourgeois worden niet alleen enkele extreem rijke monarchen, maar ook bijvoorbeeld middenstanders, eigenlijk iedereen behalve de potentiële aanhanger van het communisme: de arme, domme arbeider.

Friedrich Engels en Karl Marx roepen uiteindelijk zelfs expliciet op tot geweld. Er staat niet alleen: "In die zin kunnen de communisten hun theorie in één enkele uitdrukking samenvatten: opheffing van de private eigendom." Hoe? "Zij verklaren openlijk dat hun doel slechts kan worden bereikt door de gewelddadige omverwerping van iedere tot dusverre bestaande maatschappelijke orde."

Niet verwonderlijk dat communistische regimes de meest brute regimes waren die de mensheid heeft voortgebracht als dit als het fundament van een ideologie wordt gegeven.

Hier kan je niet omheen. Dit is het ware gezicht van het communisme. Al het private eigendom wordt geconfisqueerd. Je mag niet zomaar profiteren van je eigen verdiensten, de staat bepaalt of en in hoeverre je mag profiteren van je eigen verdiensten. En natuurlijk pik je dit niet! Dat snapt zelfs Karl Marx. Daarom roept hij de arbeiders op tot geweld, geweld wat uiteindelijk tegen hen gekeerd zal worden, de geschiedenis laat dit zien.

Ik begrijp om deze redenen niet hoe sommige mensen, met een gezond verstand, op een socialistische partij kunnen stemmen. Iedereen die even redelijk nadenkt kan toch tot de conclusie komen dat de communistische ideologie inspeelt op onderbuikgevoelens van afgunst en jaloezie? Iedereen kan toch concluderen dat een communistisch systeem, of iets wat er op lijkt, immoreel is, afschuwelijk bruut is, per definitie gewelddadig is? Misschien niet meteen, maar in ieder geval uiteindelijk. Uiteindelijk wordt de burger namelijk ondergeschikt aan de staat.

Net als het fascisme wordt in het communisme de staat als entiteit op zich gezien.

Omdat de staat een entiteit op zichzelf is, heeft deze staat bepaalde rechten. De rechten van het individu zijn ondergeschikt aan deze staat. De staat dient immers "het volk". En in de naam van de staat, of in de naam van het volk, of in de naam van het publieke belang worden de grootste misdaden in de geschiedenis gelegitimeerd. Geen weldenkend mens is in staat dergelijke dingen uit te voeren zonder legitimatie, zonder reden. En alleen in een groepsverband kunnen dergelijke misdaden worden uitgevoerd, met vage begrippen als het "publiek belang", "de rest doet het ook" en "befehl ist befehl" als legitimatie.

En het communisme is het spook dat het raamwerk levert om dit alles mogelijk te maken... Lenin moet dit alles goed beseft hebben toen juist hij, Lenin, zei: "While the State exists, there can be no freedom. When there is freedom there will be no State."

Oordeel zelf en lees het Communistisch Manifest

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl