Huisbezoeken

Door Redactie

18 augustus 2004

Henry Sturman schrijft elke week in HP/De Tijd over de progressieve vooringenomenheid van het NOS Journaal. De vrije markt komt er bij het Journaal vaak niet goed van af. Sturman weet genadeloos die impliciete, diepgewortelde vooronderstellingen naar boven te brengen waaruit de vijandigheid, maar vooral ook de onwetendheid van het Journaal over de vrije markt blijkt. 'Ter lering ende vermaeck' zal Meervrijheid.nl de komende tijd dan ook die columns publiceren die handelden over het Journaal en de vrije markt.

Het achtuurjournaal van dinsdag 27 april bericht over het voorstel om de klassieke huisbezoeken door de wijkverpleegkundige, die door de meeste gemeenten zijn wegbezuinigd, weer in te voeren. Het NOS Journaal grijpt deze gelegenheid gretig aan om uitgebreid propaganda te maken voor overheidsdienstverlening.

Een wijkverpleegkundige vertelt over probleemgezinnen waarbij sprake is van een depressieve moeder, drugsgebruik of verwaarlozing. Uit een proef in Zeeland blijkt dat door huisbezoeken zestien procent meer van dit soort gevallen aan het licht komen, meldt de NOS trots. “Deskundigen vinden het onbegrijpelijk dat andere gemeenten niet ook zo actief zijn,” aldus het Journaal, dat slechts één deskundige aan het woord laat. De NOS meldt ook nog dat de consultatiebureaus in Zeeland het bezuinigen op hun diensten erg onverstandig vinden.

Ongetwijfeld, want welke overheidsinstantie is niet vóór uitbreiding van haar taak en budget? In de reportage kwam geen enkele criticus aan het woord. Er was geen econoom die uitlegde dat het subsidiëren van overheidsdiensten tot overproductie leidt van diensten waaraan geen behoefte is en tot een onderproductie van diensten waaraan wél behoefte is.

Als mensen huisbezoeken door een verpleegkundige willen, kopen ze die wel op de vrije markt. Ook de belastingbetaler die voor de kosten moet opdraaien, werd niet aan het woord gelaten.


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl