Een beetje Out

Door Hans Bennink

18 november 2002

Het leek een buitengewoon dappere daad van de Groningse Korpschef Welten om bij NOVA te pleiten voor het Amerikaanse 'Three strikes and Out' systeem. Maar helaas was deze illusie van korte duur toen bleek dat zijn pleidooi bestond uit een slap aftreksel van dit systeem: 'Three Strikes en een beetje Out'.

Het is bekend dat de meeste misdaad wordt gepleegd door steeds weer dezelfde criminelen. Als je die nou maar van straat weet te houden, dan verminder je direct het aantal misdrijven met flinke sprongen. Met deze kennis in het achterhoofd en het feit dat het bij de rechter amper wat uitmaakt of je voor de zesde of de veertigste keer een bepaalde daad pleegt, wil Welten dan ook dat er minimaal 1 of 2 jaar celstraf wordt gegeven aan veelplegers.

Er zal vast geen siddering door het Gronings boevengilde zijn gegaan toen ze dit voorstel vernamen. Het is uit de mond van de Chef van de Groningse politie dan ook een uitermate laf voorstel. Als het water je serieus tot de lippen staat omdat je met je korps amper in staat bent de criminaliteit een halt toe te roepen, dat pleit je voor het echte 'Three Strikes and Out' systeem en niet deze wat hardere tik op de vingers.

'Three Strikes and Out' gaat er van uit dat iemand die voor de derde maal wordt veroordeeld voor een geweldsdelict automatisch een levenslange gevangenisstraf krijgt. Voor notoire geweldplegers is er in de maatschappij nou eenmaal geen ruimte. Hierbij is de zwaarte van het geweldsdelict volstrekt irrelevant. Een moord of een 'simpele' mishandeling, bij de derde veroordeling zit je voorgoed achter tralies.

Het betekent wel dat de gevangenissen wat voller komen te zitten en dat je er een bejaarden- en een ziekenafdeling zult moeten gaan plaatsen. Maar deze kosten mogen worden weggestreept tegen de kosten die nieuwe delicten met zich mee zouden brengen. Denk daarbij niet alleen aan de schade voor het slachtoffer, maar ook aan de wederkerende kosten voor politie en justitie die iemand steeds maar weer moet vangen en berechten. Per saldo zou het wel eens flink in het voordeel van de maatschappij kunnen uitvallen.

Hans Bennink

Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl