Subversieve technologie voor huis, tuin en keukengebruik

Door Berdt van der Lingen

18 november 2002

Steeds meer regeringen beperken onze vrijheid van meningsuiting verder en verder, zo ook op internet. In Nederland zijn ISP's al verplicht de staat toegang te geven tot hun netwerken om illegale activiteiten op te sporen. Zelfs verkeersgegevens moeten 3 maanden bewaard blijven voor justitie en geheime diensten, op kosten van de ISP en dus uiteindelijk de klant.

De Europese Unie wil nog een stapje verder gaan en verkeersgegevens voor een periode van 12 maanden bewaren. En vergeet niet dat de Nederlandse staat nu al kampioen afluisteren is!

Al met al is onze vrijheid van meningsuiting nog redelijk gegarandeerd, maar onder het mom van de strijd tegen bijvoorbeeld pedofilie is bijna iedereen het eens met steeds verdergaande maatregelen. Ook de meeste mensen zijn tegen racisme en dus vinden de meeste mensen het billijk dat de Europese Unie daar nieuwe regels voor heeft opgesteld.

En in de naam van "de strijd tegen het terrorisme" worden burgerrechten in Amerika en Europa steeds vaker met voeten getreden. En wat is het probleem hiermee? U heeft toch niets te verbergen? En natuurlijk wilt u geen slachtoffer worden van terrorisme!

Het probleem is dat met deze steeds verdergaande maatregelen op termijn "ongewenste" geluiden tegen gehouden worden, of bestraft. De maatregelen die nu genomen worden, kunnen over 10 of 20 jaar tegen u gebruikt worden. En de strijd tegen het terrorisme win je natuurlijk niet door internet te censureren of anderszins de vrijheid van meningsuiting te beteugelen.


"The right to agree with others is not a problem in any society; it is the right to disagree that is crucial."
In een democratie is het een normaal patroon dat nieuwe tegendraadse ideeën of een visie eerst door enkelingen naar buiten gebracht worden. Zij worden vaak weggehoond of voor gek verklaard. Is de immigratieproblematiek niet pas sinds kort bespreekbaar in Nederland? Toch waren er al vele jaren daarvoor mensen en politici die hierover vrijelijk hun controversiële mening wilden uiten maar daarin door de overheid werden gehinderd.

Het is belangrijk dat mensen altijd hun mening naar buiten kunnen brengen en anderen hier kennis van kunnen nemen, anoniem en ontraceerbaar. Voor een vrije maatschappij essentiëel, een echte democratie kan niet zonder vrijheid van meningsuiting. Het huidige internet voorziet hier dus steeds minder in, in de nabije toekomst nog minder met de komst van IP6(een nieuw internet protocol waarmee de afzender van een pakketje gegarandeerd kan worden).

Freenet
Freenet, een opensource project van voorvechters van privacy en de vrijheid van meningsuiting, lijkt een intelligente oplossing te bieden. De oprichter van Freenet, Ian Clarke, ziet Freenet vooral als een wapen tegen politieke censuur. In veel landen kan nu al informatie niet vrij via Internet worden verspreid, dit zal alleen erger worden.

Freenet maakt het politieke activisten en schrijvers mogelijk anoniem en ontraceerbaar te publiceren. Maar ook gekken en pedofielen zullen hier gebruik van maken. Dat is de essentie van de vrijheid van meningsuiting, zoals Voltaire ooit formuleerde: "Ik kan uw mening nog zo abject vinden, maar ik zal uw recht verdedigen om die te uiten."

Bijvoorbeeld documenten van de Scientology Church zijn via internet niet te vinden omdat de Scientology iedereen, maar dan ook iedereen die dergelijke informatie publiceert voor de rechter sleept. Via Freenet kun je hiervan vrijelijk kennis nemen om je te informeren over deze "kerk".

Freenet is een applicatie die je kunt zien als een soort peer-to-peer programma als Napster. Het essentiële verschil is alleen dat de gepubliceerde gegevens nooit op 1 pc staan maar verdeeld en versleuteld op meerdere pc's. Dit verdelen van informatie is geheel dynamisch en zo ingericht dat populaire documenten over meer pc's verdeeld worden om zo de beschikbaarheid te vergroten.

Concluderend kun je zeggen dat Freenet een goed bruikbaar middel is om de vrijheid van meningsuiting te stimuleren, van Shanghai tot Bagdad, en van Washington tot ons Den Haag. Voor de overheid is buitengewoon moeilijk om hier grip op te krijgen, de Scientology krabt zich achter de oren, en zelfs de makers van Freenet kunnen hun geesteskind niet stoppen: de geest is uit de fles! Echter, de techniek mag dan soms een bondgenoot zijn in de strijd om vrije meningsuiting, belangrijker is het dat het belang van vrije meningsuiting in de hoofden en harten van mensen leeft. Want bij veel meningen is het belangrijk dat er een naam van een persoon, een organisatie of een politieke partij onder staat vermeld. Bovendien is het van belang veel meningen niet alleen het internet maar ook via de normale media zoals krant en TV geuit kunnen worden. Daarbij helpt Freenet helaas niet, maar een breed gedragen geloof in vrijheid van meningsuiting wel.

Gerelateerde links:
Downloaden van de Freenet Client en meer informatie

Nederland is kampioen telefoontappen. Was Orwell een optimist?

EU-voorstel: alle dataverkeer 12 maanden bewaren

Bureau Jansen en Jansen heeft een online boek over afluisteren in nederland.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl