Groene waan

Door Hans Bennink

8 november 2002

Met regelmaat van de klok wordt de Nederlandse burger met 'feiten' om de oren geslagen waarvan overheid en diverse -door haar gesubsidieerde- belangenorganisaties vinden, dat de Nederlandse burger die voor waarheid dient aan te nemen. De wijze waarop deze indoctrinatie plaats vindt wordt al eeuwen beproefd bij diverse religies: het Wekken van Angst.

Vrijwel iedereen lijkt inmiddels overtuigd van het feit dat er zoiets bestaat als een broeikaseffect dat zorgt voor een warmere aarde, een stijgende zeespiegel en een daaruit volgend rampscenario dat de wereld zal treffen: we gaan naar de sodemieterij. Maar gelukkig, de overheid maakt ons niet alleen bang, ze reikt ons ook de gewenste oplossing aan: stap nu over op 'Groene Stroom' en ook jij zult worden Gered!

Een groeiend aantal mensen gelooft daar inmiddels heilig in en is inmiddels over. Je hoort het Groene Woord immers overal om je heen. De overheid en haar milieuorganisaties vullen de nodige zendtijd in de diverse media, de Minister zegt het tijdens grote internationale klimaatbijeenkomsten en het beeld wordt ook breed in het Parlement gedragen.

Het middel is eenvoudig. De energie die we gebruiken om bijvoorbeeld ons huis te verwarmen is door voormalig Minister Zalm voorzien van een Ekotax. Met deze lastenverzwaring worden momenteel de energiebedrijven in staat gesteld om voor hetzelfde geld veel duurder geproduceerde 'groene' stroom te kunnen leveren. Dat is zodanig lucratief dat energiebedrijfjes als paddestoelen uit de grond springen om massaal bij het subsidie-infuus te gaan aanliggen.

Enorme marketingcampagnes zorgen ervoor dat dit subsidiegeld er rap doorheen wordt gejaagd, zolang dat ene doel maar wordt bereikt: Nederland massaal aan de Groene Stroom. Met allerlei cadeautjes, telefonische campagnes en almaar scherpere prijzen worden nieuwe klanten geworven voor de illusie van een schonere wereld.

Een illusie inderdaad, want de waarheid is nogal ontnuchterend. Maar helaas past deze niet bij het soberder leven wat de Roodgroene Leiders voor ons wenselijk achten en wordt deze dus actief verzwegen. Feit is namelijk dat de temperatuursstijgingen zo goed als verwaarloosbaar zijn en ook is het maar de vraag of de menselijke CO2 productie verantwoordelijk is voor de geringe stijging ervan. Ook is de stroom aanzienlijk minder 'groen' dan de overheid ons wil doen geloven.

Deze complete verstandsverbijstering hebben we te danken aan de neo-liberale koers van het paarse kabinet. We kunnen dan ook alleen maar hopen dat het nieuwe kabinet een einde zal maken aan deze gekte. Als iemand stroom van zo'n windmolen wil dan moet ie dat zelf weten. Maar presenteer niet anderen met de rekening voor deze vorm van geldverkwisting.

Hans Bennink

Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl