“When you vote, you are exercising political authority. You are using force, and force, my friends, is violence…the supreme authority from which all other authority is derived.”
Uit de film “Starship Troopers”

Verenigde Naties werkt aan mondiaal belastingplan

Door Redactie

2 januari 2002

Newsmax bericht dat de UN haar macht in de wereld wil vergroten via mondiale belastingen. Hoopvol wanneer een organisatie waarvan het grootste deel uit armoedige dictaturen bestaat haar wil aan de wereld wil opleggen.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl