Salamitactieken

Door Rob

24 oktober 2002

Mede door een tactisch vloeren van de LPF door CDA en VVD, ziet Nederland in januari een nieuwe verkiezingsronde tegemoet. Hoewel CDA en VVD nog nauwelijks iets van wat een beleid genoemd zou kunnen worden hebben laten zien ligt 'links' - met uitzondering van de SP - nog zo in de kreukels van de dreun van afgelopen keer dat een electorale winst voor CDA en VVD verzekerd lijkt.

Bij gebrek aan een werkelijk ideologisch onderbouwd alternatief begint opnieuw een 'Greed and Fear' campagne. Zo wordt ouderen een worst voorgehouden in de vorm van een 'Geldloket om de hoek voor iedereen' (1), worden de kosten van de EU uitbreiding ontkracht als 'Een gevecht achter de komma' (2) - dit terwijl een bedrag aan Nederlands belastinggeld groter dan het volledige 'budget voor ontwikkelingssamenwerking' jaarlijks in de EU put wordt gestort, voornamelijk om de hobbies van Europese agrariers te bekostigen - en moeten de subsidies aan huishoudens met stroom van vogelversnipperaars en uit andere 'groene bronnen'(3) worden hervat om Pronk's natte droom, het broeikaseffect, te bestrijden.

Ene Wouter Bos verslikte zich onlangs in het 'H'-woord, maar was er snel bij om te corrigeren dat hij met afschaffen van de hypotheekaftrek zeker niet zo ver wil gaan als de SP - Alleen 'nieuwe' hypotheekhouders die bovendien 'rijk' zijn worden 'gestraft' voor het falen van het woningbeleid, er wordt dus "niemand benadeeld". Een duidelijk voorbeeld van een salamietaktiek. De SP is dan tenminste nog duidelijk - Afschaffen die hypotheekaftrek. Mensen met een eigen huis, kunnen tenslotte inherent tot de "sterke schouders", zoals Rosenmoller ze zo graag noemt, worden gerekend die volgens hem terecht de zwaarste lasten dienen te dragen.

De lijsttrekker van de enig overgebleven partij die dan nog redelijk in de buurt staat van iets wat 'Liberaal' genoemd kan worden, Gerrit Zalm, lijkt ondertussen zo in de war gebracht van het lezen van enkele Liberale boeken tijdens zijn vakantie, dat hij enkel nog zenuwachtig glimlachend in beeld verschijnt. De VVD is dan ook - terecht - intern verdeeld over het varen van een meer Klassiek Liberale koers, of continuering de juist meer progressief-conservatieve koers van de laatste jaren.

Het is hopen tegen beter weten in, maar de VVD zou er goed aan doen zich te ontwikkelen tot een werkelijke 'conservative party', de ruimte latend aan een nieuwe partij die het Klassiek Liberale / Libertarische gedachtengoed in essentie kan uitdragen.

1 Geldloket om de hoek voor iedereen
2 Een gevecht achter de komma
3 Milieugekte

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl