Nieuwe Belgische antidiscriminatiewet betekent verdere vrijheidsberoving

Door Redactie

23 oktober 2002

In België is de gelijkheidsgekte verder ingetreden. Daar heeft de Kamer een nieuwe anti-discriminatiewet goedgekeurd. Het ontwerp bindt de strijd aan met allerlei vormen van discriminatie en maakt het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) bevoegd om over deze wetgeving te waken.

De socialisten en groenen zijn uitermate tevreden met de nieuwe wet die wel nog even door de Senaat moet worden geloodst. Zo ziet u maar beste lezers, met extreem-links is de totalitaire heilstaat een stapje dichterbij gekomen. Big Socialist is watching you (uiteraard met hele goede bedoelingen). Het wetsontwerp zorgt er namelijk voor dat straks alle vormen van discriminatie kunnen worden aangepakt: discriminatie op basis van etnische afkomst, seksuele geaardheid, geslacht, leeftijd, gezondheid, handicap, burgerlijke stand of discriminatie op de werkvloer. Ook pesterijen vallen onder deze wet. (Waarom geen discriminatie op basis van uiterlijk? Bart Croughs vroeg het zich eerder ook al af.)

De nieuwe wet maakt het voor slachtoffers makkelijker om te bewijzen dat ze gediscrimineerd worden. Dat gebeurt door een gedeelde bewijslast in te voeren en door de mogelijkheid om gebruik te maken van statistieken of praktijktesten. Hoe dat laatste zou moeten werken is ons onduidelijk. Zo zou het bijvoorbeeld statistisch aangetoond zijn dat migranten bij sollicitaties door werkgevers worden gediscrimineerd, wat werkelijk geen hond verrast natuurlijk. In een opvallend staaltje van onrecht zal straks de werkgever moeten aantonen dat hij niet discrimineert. Anderzijds kan via een (telefonische) test bijvoorbeeld aangetoond worden of een verhuurder discriminerend tewerk gaat. Verhuurders worden door ons aangeraden hun telefoonabonnement op te zeggen, de gordijnen te sluiten, de brievenbus dicht te spijkeren en alleen maar heimelijk op fluistertoon huurders te zoeken onder bekenden die te vertrouwen zijn. Maar pas dan ook nog op, de muren hebben oren in België.

De Belgen zouden hun kerkbezoek wel eens kunnen gaan opschroeven. Om te bidden dat deze zwakke groepen aan hun deur voorbij zullen gaan en men dus niet van discriminatie kan worden beticht. Als de bewijslast wordt omgekeerd is het voor de zwakste Belgen heel eenvoudig anderen het leven zuur te maken.

Nieuw is ook dat de straffen voor misdrijven, zoals slagen en verwondingen of verkrachting, die gepleegd worden uit,,verwerpelijke beweegredenen'' -bijvoorbeeld uit racisme- kunnen worden verdubbeld. De vraag is of deze bizarre clausule wel consequent zal worden toegepast. Als een zwarte een blanke slaat krijgt hij dan ook dubbel straf? Waarschijnlijk niet: geloof het of niet maar er zijn echt mensen die met droge ogen beweren dat discriminatie en racisme alleen bij blanken voorkomt. Bij de overheid denkt men er in de praktijk vaak ook zo over. Zo mag in Nederland iemand als Ayaan Hirshi Ali kritiek hebben op de islam maar Fortuyn niet. Een zwarte mag blanken beledigen maar andersom niet. De zwarte Nederlandse advocaat Prem Radhakishun (SP) - bekend van TV, columnist van het Parool, betoogde eerder dit jaar al dat de antidiscriminatiewetgeving beter opgeheven kon worden. Als donkergekleurde Nederlander mocht hij dat gewoon straffeloos opperen. Hij stelde dat hij het niet terecht vond dat híj wel allerlei beledigingen mocht uiten jegens blanken - geringe grootte geslachtsorganen b.v. - en niet andersom.

Belgische slachtoffers van discriminaties kunnen naast de strafrechter voortaan ook naar een burgerlijk rechter stappen en zo een schadevergoeding afdwingen. We zijn benieuwd tot welke bizarre situaties deze wetgeving zal leiden.

In juni berichtte Meervrijheid al over racisme in Belgie, over Radhakishun en over het recht om te discrimineren.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl