De VVD in de tweede ronde

Door Hans Bennink

22 oktober 2002

Momenteel maken diverse partijbureaus zich op voor de tweede ronde. Hun politieke strategie wordt nog eens doorgenomen en er wordt een keus gemaakt welke onderdelen zullen worden aangepast en welke lastige ontwikkelingen in de politieke boksring gelaten zullen worden voor wat ze zijn.

In de linkerhoek hoeven we daarbij geen verrassingen te verwachten. De progressieven zullen namelijk al die populistische 'prietpraat' wegredeneren en hun gebruikelijke nivelleringsslag willen uitdelen.

Ter rechterzijde zal binnenkort duidelijk worden in hoeverre VVD-leider Zalm de tijd heeft gehad om boeken over het liberaal gedachtengoed te lezen en in hoeverre de partij iets heeft opgestoken van het electoraal pak slaag op 15 mei. Soms lijkt dat alweer aardig in de vergetelheid geraakt.

Maar de rechtse directe van 1,6 miljoen kiezers die Melkert en diens VVD-adept Dijkstal vol op het gezicht raakte was toch echt vanwege de keuze voor verkeerde beleidspunten. De kiezer gaf aan behoefte te hebben aan het verleggen van de aandacht naar zaken die de gevestigde partijen maar niet serieus wensten te nemen, zoals:

- meer vrijheid van meningsuiting
- minder geld naar de overheid
- bescherming van persoonlijke veiligheid en priv├ębezit.

Stuk voor stuk zijn dat klassiek liberale aandachtspunten zou je denken. Maar de VVD had het echter veel te veel naar de zin in het midden van de ring. Daar kon ze lekker tegen de linkse tegenstander aanhangen. En dat gehang kreeg nog een internationale titel ook: 'Het Poldermodel'.

De VVD zou er dan ook goed aan doen voortaan minder de nadruk te leggen op de letter 'D' in haar naam, hierover maken al genoeg andere partijen zich druk. Het onderscheidend vermogen moet komen te liggen op de nadruk van beide letters 'V'. Als iets wel tijdens de laatste verkiezingen duidelijk is geworden, dan is het wel het verlangen naar een Volkspartij die zich inzet voor Vrijheid. Als Zalm dat nou maar snapt voor 23 januari, dan kan de VVD nog een aardige klap gaan uitdelen!

Hans Bennink

Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl