Politieke amateurs

Door Redactie

16 oktober 2002

Het hing al 12 weken in de lucht en nu is het dan zover, het kabinet Balkenende is gevallen. Met dank aan de LPF fractie die voor een groot deel bestond uit politieke amateurs. Zij vergaten te vaak dat ze niet door persoonlijke kwaliteiten in de partij waren gekomen maar door een gelukkig toeval. De partij die door de moord op Fortuyn onthoofd werd wilde nieuwe politiek bedrijven zonder dat men wist hoe die er moest uit zien en zonder dan men sowieso onder een gemeenschappelijke ideologie opereerde. Op zich was het niet kwalijk te nemen dat men niet over een politiek filosofische achtergrond beschikte van waar uit men kon werken. Wel was het buitengewoon kwalijk dat men totaal chaotisch te werk ging en geen eenheid leek te willen bewaren.

Het was schrijnend om te merken hoe men binnen de LPF bezig was nieuwe politiek te bedrijven terwijl men vergat als partij te groeien en tot rust te komen. Die nieuwe politiek bestond uit ruzieënde ministers, het oplaten van ludieke ballonnetjes buiten het eigen beleidsterrein, het ontslaan van fractieleiders, het slaan van journalisten die weigeren een vergadering te verlaten, beledigende uitspraken van manisch-depressieve fractieleden et cetera et cetera. Geen wonder dat Gerrit Zalm vond dat het welletjes was. Zo kan men niet werken.

Wat de hele affaire rond de LPF en Fortuyn heeft aangegeven is dat de politiek zich beschermd mag voelen door een politiek kartel. Al sinds de Tweede wereldoorlog zijn de huidige partijen aan de macht en hoeft men weinig te vrezen van concurrentie. De verhoudingen tussen de politiek partijen veranderen niet sterk. Onderling zorgt men ervoor dat niet al te veel gepolariseerd wordt. Alleen als dan opeens wel iemand op staat als Fortuyn die sterk polariseert en geen blad voor de mond neemt kan er een deuk worden geslagen in de bestaande politieke verhoudingen. Maar Pim Fortuyn was bepaald de minste niet en beschikte over veel kennis, ideeën, doorzettingsvermogen en charisma. Niet bepaald een gemiddelde politieke nieuwkomer en de kans dat er weer iemand als hij op staat is gering.

Bij de nieuwe verkiezingen zullen de LPF zetels worden verdeeld over de bestaande partijen. De vraag is of de LPF eigenlijk wel opnieuw met de verkiezingen zal meedoen. Volgens de huidige peilingen zijn van de 26 zetels nog maar 3 over. Misschien dat Wijnschenk en Heinsbroek elk een eigen partij starten en zo hopen het Fortuynisme voort te laten leven. Zij zullen waarschijnlijk weinig succes boeken. En zo wordt alles weer min of meer zoals voorheen was. Volkert van der G. kan tevreden zijn, niet alleen is nu de politieke leider dood maar ook de partij.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl