Opgefokt

Door Hans Bennink

14 oktober 2002

Werelddierendag is nog maar amper voorbij of de discussie over het fokken van pelsdieren barst weer los. Dat komt omdat de Minister van Landbouw geen verbod wenst op deze branche. En waarom ook? Het is een legale bedrijfstak die -in tegenstelling tot de meeste andere agrarische bedrijven- geheel zonder subsidie draait en waar niets onoorbaars gebeurt.

Maar progressieven houden niet van het dragen van bont. In hun ogen is het de ultieme uitspatting van de kapitalistische consumptiemaatschappij. En de recente koersverandering van de Minister past niet in de strijd voor een soberder samenleving zoals zij dat voor ons voor ogen hebben. Vandaar ook dat alle media overspoelt worden met dierenwelzijnswerkers. In tegenstelling tot vroeger zijn de Arafat-sjawls verruild voor zakelijke kleding. Deze mensen krijgen namelijk ondertussen subsidie en weten inmiddels dat de verpakking de helft van de boodschap is.

Deze boodschap is zelfs voorzien van een 'marktonderzoek' waaruit zou blijken dat 86% van de Nederlanders tegen pelsdierfokkerijen is. Maar als de opdrachtgever van dit onderzoek de Bont voor Dieren is geweest, dan durf ik wel te stellen dat de vraagstelling zoiets was als "Bent u er ook op tegen dat fokkers pelsdieren vergassen voor jassen?". Dan vind ik het nog knap dat 14% daar dan nog 'nee' op dost te zeggen.

Bij de Vara probeerde een fokker uit te leggen dat de beeldvorming over zijn fokkerij volkomen verdraaid wordt. Jaarlijks komen duizenden mensen bij hem kijken of de actiefilmpjes van de dierenbevrijders kloppen, maar treffen daar een heel ander -rustiger- beeld aan. Maar de opgefokte antibont-mevrouw liet hem niet uitspreken en riep tot vier keer toe dat 'de dieren naar de gaskamer gaan' en zet daarmee de toon.

Gelukkig is de sympathie voor dit soort mensen op z'n retour, mede door een actie van hun meest radicale lid. Maar toch wordt er als vanouds gedreigd met acties waarvan de meesten weliswaar "een ludiek karakter zullen krijgen", het kon echter niet worden uitgesloten dat "andere actievoerders zwaardere middelen zullen inzetten"; misdaad dus.

En dan dat draagvlak. Ik denk dat het cijfer van 86% van de Nederlandse bevolking wel eens behoorlijk tegen zou kunnen vallen, zeker bij vrouwen. Want biedt als man er nou eens één zo'n jas aan. Ik schat dan op mijn beurt dat je 86% kans hebt dat ze toevallig bij de 14% hoort die het allemaal een stuk genuanceerder ziet.

Hans Bennink

Over de auteur

Hans Bennink (1969) is van beroep internetprovider en is daar sinds 1996 professioneel mee bezig na een studie International Business aan de HEAO.

Uit zijn pennevruchten -die vaak op de actualiteit inspelen- komt zijn streven naar een vrijere maatschappij tot uiting. Het is daarbij zijn overtuiging dat uit het kunnen maken van keuzes de verrijking en verdieping van de mens tot haar volste wasdom kunnen komen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl