Nederland in brokjes

Door Frank Karsten

30 september 2002

In de Telegraaf van vandaag wordt melding gemaakt van een nieuw op te richten politieke partij die streeft naar de autonomie van de noordelijke provincies. Een prachtig initiatief. Immers, niet alleen in het bedrijfsleven is het noodzakelijk dat er concurrentie bestaat, ook bij overheden is dit belangrijk. Hoe meer concurrentie des te minder belasting en machtsmisbruik.

Inwonertal enkele
Amerikaanse staten
(2000)
North Dakota 642.200
Alaska 626.932
South Dakota 754.844
Montana 902.195
Nebraska 1.711.263
Wyoming 493.782
Washington 5.894.121
Idaho 1.293.953
New Mexico 1.819.046
Arizona 5.130.632
Oregon 3.421.399
Colorado 4.301.261
Utah 2.133.169
Kansas 2.688.418
Oklahoma 3.450.654
Nevada 1.998.257
   
Daarbij komt natuurlijk dat een democratie die dicht bij de burger staat minder erg is dan een democratie van 300 miljoen burgers (de Europese Unie). Opsplitsing in autonome provincies is zo gek niet als het lijkt. Zo kent de federatie Zwitserland ongeveer 26 kantons met relatief grote autonomie. Het gemiddelde inwonertal per kanton bedraagt zo'n 250.000 wat ongeveer een derde is van de stad Amsterdam. Ook in de V.S. hebben de staten veel autonomie en zijn bepaald niet altijd dicht bevolkt. Zo hebben de 17 staten ten westen van de Missouri (exclusief Texas en Californie) een inwonertal van rond de 38 miljoen. 40 staten hebben een inwonertal kleiner dan de helft van Nederland (8 miljoen). Wyoming zo'n 500.000, North Dakota 650.000. Er zijn maar 3 van de 51 Amerikaanse staten die boven de 16 miljoen uitstijgen. Small is beautiful.

De overheid mag dan de mond vol hebben van concurrentie in het bedrijfsleven, voor zichzelf wenst men uiteraard juist minder mededingers. De Europese Unie is een orgaan dat zorgt dat de overheid steeds meer van de burgers komt af te staan. Bovendien zorgt de egalisering van de wetten van de EU leden er voor dat concurrentie tussen staten verder vermindert. Uitwijkmogelijkheden naar lastige landen met een bankgeheim (bv Zwitserland) of belastingparadijzen moeten in dit kader dan ook worden aangepakt. Europese overheden kunnen hun burgers dan verder de duimschroef aandraaien.

Vraag is of onze grondwet eigenlijk wel voorziet in de uittreding van provincies. Waarschijnlijk niet. Het zal dus wel niet gauw tot autonomie komen van de noordelijke provincies. Maar mocht het toch gebeuren dan zou men tot grote welvaart kunnen komen als men aldaar een vrijhandelsgebied als Hong Kong zou starten. Vrij ondernemerschap en lage belastingen zijn een grotere garantie voor welvaart en welzijn dan een enorme gasbel of financiële steun.

Frank Karsten

Over de auteur

Frank Karsten is oprichter van de Stichting Meervrijheid en hoofdredacteur van de bijbehorende website.

Samen met Karel Beckman schreef hij De Democratie Voorbij, een boek dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is.

In 2018 publiceerde hij De DiscriminatieMythe, waarin hij een kritische visie op het gelijkheidsdenken uiteenzet.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl