Prinsjesdag: Tax Freedom Day voor de ondernemer

Door HJC

20 september 2002

Persbericht van de Libertarische partij: Nu alle belastingen zijn betaald kan de ondernemer eindelijk voor zichzelf gaan werken. Op Prinsjesdag verdringt elke belangengroep in Nederland zich aan het Binnenhof om te profiteren van het grote prijzencircus. Politici zijn die deelbelangen maar al te graag van dienst, want hun kost het toch niets: het is andermans geld dat zij uitdelen. Zowel voor- als tegenstanders van overheidsinmenging realiseren zich zelden hoeveel zij werkelijk aan belastingen kwijt zijn.

Als ondernemer werk je driekwart van je leven voor de belastingdienst
De gemiddelde Nederlander mag tweederde van zijn levenstijd offeren aan de staat. Een staat die hem (vaak slechte) diensten opdringt waar haast geen mens de volle prijs van kent. Deze is namelijk ondoorzichtig opgebouwd uit meer dan honderd verschillende belastingen.

Ter verheldering van de publieke discussie over de nieuwe Miljoenennota hebben het Haags Juristen College (adviseurs in belastingontwijking) en de Libertarische Partij (principieel gekant tegen elke vorm van belastingheffing), een rekenvoorbeeld gemaakt van de belastingdruk voor de Nederlandse ondernemer. Conclusie: de gemiddelde ondernemer is bijna driekwart van zijn inkomen kwijt aan belastingen (71%). (Nu op Prinsjesdag 2002 het jaar ook voor bijna driekwart om is (en dat nog precies voor 71%... namelijk 259 uit 365 dagen op 17 september), heeft de ondernemer zijn ongevraagde schuld dus afbetaald en mag hij het laatste kwartje van zijn zuurverdiende euro eindelijk gaan uitgeven.

Reken maar mee: elke euro die een ondernemer verdient wordt eerst belast met de vennootschapsbelasting van marginaal 34,5% (rest 65,5 cent); dan met de dividendbelasting van 25% in box 2 (rest 49 cent); dan met de (verkapte) vermogensbelasting van 1,2% in box 3 (rest 48,5 cent); dan met de inflatie, een verkapte belasting veroorzaakt door het monetair beleid van overheden (nu zo’n 4%, rest 46,5 cent); uiteindelijk ook met successierechten van 5 tot 68% over het niet-geconsumeerde vermogen, in dit voorbeeld het marginale tarief van 27% voor de vererving aan echtgenoot of kind, aan wie je je spaargeld nu juist had willen nalaten (rest 34 cent); tot slot met maximaal 19% BTW over de daadwerkelijke consumptie - waar het allemaal om begonnen is - zodat er slechts 29 cent overblijven. Voor de een is het meer, voor de ander minder. Omdat dit rekenvoorbeeld nog zo’n honderd andere belastingen buiten beschouwing laat (BPM, invoerrechten, accijnzen (van benzine en alcohol tot suiker en frisdrank), onroerendgoedbelasting, overdrachtsbelasting, etcetera) mag de conclusie zeker luiden:

Ook onder het nieuwe kabinet houdt de ondernemer van elke verdiende euro maar een kwartje over. Dit is wat je noemt: Het kwartje van Balkenende

Het Haags Juristen College adviseert ondernemers inzake vennootschapsrecht en offshore (holding)structuren voor vermogensbescherming en belastingontwijking. In het verleden heeft het HJC naam gemaakt met het helpen van dienstplichtigen de militaire dienst te ontwijken.

De Libertarische Partij staat voor volledige persoonlijke en economische vrijheid, in de traditie van Adam Smith, Mises, Hayek, Friedman en Ayn Rand, en wijst elke vorm van belastingheffing op principiële gronden af: Ieder mens heeft recht op zijn lichaam en de vruchten van zijn arbeid. De LP wil haar doelen bereiken door belastingverlaging, privatisering en deregulering.

Voor nadere informatie, alsook voor interviews kunt u zich wenden tot Toine Manders van het Haags Juristen College, tevens voorzitter van de Libertarische Partij in Nederland.

Contact
Haags Juristen College
Laan van Meerdervoort 415
2563 AR Den Haag
info@hjc.nl
(070) 361 60 71.
Zie ook: www.hjc.nl en www.libertarischepartij.nl.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl