Werkdruk, belastingdruk en haast

Door Redactie

15 september 2002

De Bond tegen de Haast wil minder werkdruk, grenzen aan arbeidsduur en bereikbaarheid, meer waardering voor 'langzame' activiteiten als bezinning, sociale contacten en dagdromen, en eerherstel voor rust- en feestdagen als 'ankers in de tijd'.

De Bond presenteert typisch paternalistische beleidsvoorstellen zoals het verplicht sluiten van winkels op zondag en vanaf 18.00 uur, het uitroepen van de woensdag tot 'rustig-werkendag' et cetera. Niets nieuws dus. In plaats daarvan zou de bond zich misschien beter kunnen inzetten voor een lagere belastingdruk. Mensen werken nu tot ergens in juli van elk jaar voor de overheid. Als mensen meer van hun eigen geld zouden kunnen besteden zouden ze dat ongetwijfeld beter doen dat de overheid. De algemene noodzaak voor partners om beiden te werken zou dan ook verminderen.

Nederland heeft de hoogste werkdruk in Europa. Werken is topsport geworden. Op zich is dat niet verwonderlijk. Met 1 miljoen WAOers en een kwart miljoen WWers en enkele honderduizenden bijstandsuitkeringen kunnen uitkeringsgerechtigden bijzonder rustig aan doen terwijl werkenden zich zwetend uit de naad moeten werken (zich afvragend waarvoor ze het toch allemaal doen). Verder moeten mensen die geen kinderen hebben werken voor de scholing en de opvoeding van andermans kinderen. Met andere woorden, mensen merken via de herverdelingspolitiek van de overheid geen resultaten van hun keuzen. Ouders die geen kinderen nemen moeten toch betalen voor andere kinderen. Werknemers die zich verantwoordelijk gedragen en gezond blijven moeten toch betalen voor mensen die zich onverantwoordelijk gedragen. Onverantwoordelijk gedrag wordt beloond en goed gedrag wordt bestraft. De overheid gaat uit van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De zwakkeren hebben het inmiddels mooi bekeken en hebben de schouders van anderen door de afgelopen decennia steeds zwaarder belast. Het wordt tijd dat mensen hun eigen rugzakje gaan dragen en geen stenen in andersmans rugzak stoppen. Maar ja, ijdele hoop natuurlijk.

Nu.nl heeft een nieuwsbericht over de Bond

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl