Mogelijk sancties tegen AZC weigerende gemeente

Door Redactie

19 december 2001

Het Friesch Dagblad schrijft over de strijd tussen de gemeente en het COA. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) overweegt stappen te ondernemen tegen de gemeente Ferwerderadiel. De gemeente meent dat er geen plaats is voor de komst van een asielzoekerscentrum (azc). De instelling beriep zich op de morele plicht van iedere gemeente om vluchtelingen op te vangen in azc’s en kondigde daarom aan sancties te willen ondernemen tegen de gemeente.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl