Strategie

Door Bart Croughs

5 september 2002

Dat Nawijn’s voorstel om allochtone criminelen voortaan het land uit te zetten bij vooruitstrevende opiniemakers niet in goede aarde zou vallen, was te voorzien.

Dit plan was niet gewoon fout, maar dubbel fout, want gericht tegen twee groepen (allochtonen, criminelen) die door de progressief een warm hart worden toegedragen.

Daarom was het een goede zet van Nawijn dat hij zijn voorstel om criminele allochtonen het land uit te zetten, koppelde aan het probleem van allochtone vrouwen die mishandeld worden door hun man. Door te stellen dat met zijn plan mishandelde allochtone vrouwen worden geholpen, werd de fout-rechtse angel enigszins uit het voorstel gehaald, en kreeg het zelfs iets progressiefs: het helpen van allochtone vrouwen is dubbel goed.

Nawijn’s enige fout was dat hij de positie van allochtone vrouwen onvoldoende nadruk gaf – het had de hoofdzaak van zijn betoog moeten vormen, en niet een bijgedachte.

LPF-politici doen er goed aan om Nawijn's voorbeeld te volgen. Over elk reactionair plan dient voortaan een progressief sausje te worden gegoten om de opiniemakers mild te stemmen, en zo de kans op acceptatie te vergroten. De LPF-achterban is allang blij met het reactionaire beleid, en zal de progressieve geluiden die ermee gepaard gaan wel voor lief nemen.

Hier alvast wat suggesties:

1) Alle illegalen onmiddelijk uit Nederland verwijderen (reactionair beleid) om zo te voorkomen dat ze door de Nederlandse werkgevers verder worden uitgebuit (progressief sausje).

2) Criminaliteit onder allochtonen keihard aanpakken, niet omdat autochtone Nederlanders eronder lijden (opkomen voor de belangen van autochtonen is nu eenmaal reactionair), maar omdat de hoge criminaliteit onder allochtonen tot gevolg heeft dat ook niet-criminele allochtonen met een scheef oog worden aangekeken.

3) Immigratie uit de Derde Wereld sterk indammen, niet omdat de immigratie hier allerlei ellende veroorzaakt, maar omdat de Derde Wereld zelf alle mankracht hard nodig heeft om op te stoten in de vaart der volkeren.

Breng deze argumenten met voldoende overtuigingskracht, en kreten als ‘discriminatie’, ‘racisme’, ‘fascisme’, ‘Hitler’ en ‘Anne Frank’ zullen gegarandeerd verstommen.

Bart Croughs

Dit artikel verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl