Het mysterie van het kapitaal

Door Redactie

3 september 2002

Hernando de Soto, een toonaangevende Peruaanse econoom, geeft in zijn boek aan, waarom het kapitalisme alleen in het Westen een succes is geworden, in tegenstelling tot de rest van de wereld.

Hij gooit de tot nu toe gehanteerde redenen (zoals ras, religie en cultuur) overboord en geeft aan dat de grootte van de informele sector de hoofdoorzaak is van het niet slagen van het kapitalisme. Het toelaten van de bedrijven tot de formele sector door het uitdelen van eigendomsrechten in combinatie met de afbouw van de bureaucratie kan de derdewereldeconomieen weer doen opbloeien. Hierin ligt een belangrijke taak weggelegd voor de derdewereld-overheden in samenwerking met het Westen. Het boek plaatst de armoede problematiek van de derdewereldlanden in een heel andere context en biedt de lezer stof tot nadenken.

(Biblion recensie, Drs. Can Kumru)

- Hernando de Soto en zijn oplossing voor de wereldarmoede (interview)

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl