Nawijn

Door Bart Croughs

19 april 2021

De reacties op de taboedoorbrekende opmerkingen van minister Nawijn leverden een interessant inkijkje in de progressieve gedachtewereld,

Het meest gehoorde bezwaar tegen Nawijns plan om allochtone criminelen met een dubbel paspoort het land uit te zetten was wel dat het in strijd was met artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie op grond van etnische afkomst ver. biedt. Politici van GroenLinks tot de VVD, redactionele commentaren, columnisten, hoogleraren rechtsfilosofie - allen liepen ze te hoop tegen een dergelijke schending van de Grondwet.

Des te opmerkelijker was de reactie op Nawijns voorstel om speciale subsidies aan allochtonen stop te zetten. Deze allochtonensubsidies zijn discriminerend jegens autochtone Nederlanders, en zijn dus ook in strijd met artikel 1 van de Grondwet, 

Je zou verwachten dat er onder verlichte politici en commentatoren luid gejuich zou opgaan omdat hun zo geliefde Grondwet, jarenlang geschonden, nu ein. delijk eens gerespecteerd zou worden,

Maar nee, alweer waren de reacties negatief: het voorstel werd afgedaan als het zoveelste foute proefballonnetje van de uit zijn heup schietende Nawijn. Het was al langer bekend dat in vooruitstrevende ogen de Grondwet alleen geldt voor mensen met de correcte etnische afkomst, maar zo schaamteloos als de afgelopen week werd deze overtuiging niet eerder uitgedragen.

Dan was de reactie van Piet Grijs toch bemoedigender, Grijs weigert om zich het ultieme argument van de verlichte denker - verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog -te laten ontnemen, en trok in zijn column in Vrij Nederland een vergelijking tussen Nawijn en Seyss-Inquart.

Op zichzelf niet vermeldenswaard - dergelijke vergelijkingen behoren tot het standaard. arsenaal van deze dorpsgek van de linkse gemeente - ware het niet dat Grijs de vergelijking vooraf liet gaan door het zinnetje elke vergelijking met de Duitse bezetting is fout'. Erg handig; mocht hij aangevallen worden op zijn vergelijking, dan kan hij altijd zeggen: "Ja, maar er staat toch dat elke vergelijking met de Duitse bezetting fout is?"

Als zelfs Piet Grijs zich genoodzaakt voelt dergelijke ontsnappingsclausules in zijn hetzes in te bouwen, is er misschien toch iets ten goede veranderd in Nederland.
 Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl